Ekstern

Vejdirektoratets håndbog “Beplantning” – vejenes vildere flora

Vejdirektoratets håndbog “Beplantning” – vejenes vildere flora

Vejdirektoratets nye håndbog ‘Beplantning’ samler vel­af­grænsede vejreg­ler i ‘håndbøger’. Den afløser ‘Beplantning i åbent land, forudsætninger og strategi’ og ‘Planlægning og projektering’ fra 2006. Håndbogen fastlæg­ger principper og retningslinjer for beplantning langs veje knude­punk­ter og ved rastepladser, i land og… Læs mere

Udemiljøets forvaltning og governance

Sammenfatning af bogen ‘Urban open space governance and management’. Den samler aktuel forskningsbaseret viden om forvaltning og governance af udemiljøer og er et svar på behovet for at løfte forvaltningens uddannelse og praksis. Bag bogen ligger flere års indsats i… Læs mere

Byer i vandbalance – Geologi og LAR

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer… Læs mere

Byer i vandbalance – anlæg af vejbede

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer… Læs mere

Byer i vandbalance – transport af vand på veje

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer… Læs mere

Erfaringsopsamling med helhedsplanlægning for vandløb

Erfaringsopsamlingen fra Miljøstyrelsen handler om helhedsplanlægning for vandløb og tværkommunalt samarbejde i vandløbssystemer. Helhedsplanlægning for vandløbssystemer var en af de anbefalinger som ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning kom med i december 2017. Det blev foreslået at  kommunerne skulle forpligtes til i… Læs mere

HL

Har du viden du vil dele?
Indsend vidensartikel her