Ekstern

Byer i vandbalance – Erfaringsopsamling på LARprojekter udviklet under Byer i Vandbalance

Byer i vandbalance – Geologi og LAR

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer… Læs mere

Byer i vandbalance – anlæg af vejbede

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer… Læs mere

Byer i vandbalance – transport af vand på veje

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer… Læs mere

Erfaringsopsamling med helhedsplanlægning for vandløb

Erfaringsopsamlingen fra Miljøstyrelsen handler om helhedsplanlægning for vandløb og tværkommunalt samarbejde i vandløbssystemer. Helhedsplanlægning for vandløbssystemer var en af de anbefalinger som ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning kom med i december 2017. Det blev foreslået at  kommunerne skulle forpligtes til i… Læs mere

HL

Har du viden du vil dele?
Indsend vidensartikel her