Byer i vandbalance – Erfaringsopsamling på LARprojekter udviklet under Byer i Vandbalance

Byer i vandbalance – Erfaringsopsamling på LARprojekter udviklet under Byer i Vandbalance

Beskrivelse

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af byen – en “by i vandbalance” skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes velbefindende.

I forbindelse med Byer i vandbalance er der udgivet 10 notater.

Her er notat 10 – Byer i vandbalance – Vurdering af regnafstrømningens kvalitet før og efter rensning

Formålet med dette notat er at indsamle erfaringer fra udvikling til udførelse af LAR-projekterne i Byer i Vandbalance: Lindevang i Brøndby hvor vejvand fra en privatejet fællesvej er afkoblet og nedsives i vejbede, og al tagvand fra parcellerne bliver håndteret lokalt i de enkelte haver, samt lignende vejbede på Møllebakken i Brønshøj, et DPF-filteranlæg i Krogebjergparken i Vanløse og DPF-filteranlæg i Mårslet ved Aarhus. Håbet er at, erfaringerne fra projekter som dette, der involverer kommuner, borgere og forsyningsselskaber vil være med til støtte gennemførelsen af succesfulde LAR-projekter og udbrede koncepterne omkring LAR i Danmark.

Deltagende parter i Byer i Vandbalance:

 • HOFOR
 • Aarhus Vand
 • Vandcenter Syd
 • Spildevandscenter Avedøre
 • Københavns Kommune
 • Århus Kommune
 • Odense Kommune
 • Per Aarsleff A/S
 • Wavin
 • Orbicon
 • Københavns Universitet (KU)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
 • Teknologisk Institut (TI)
 • DHI

PDF