Om Have & Landskab

Hvem står bag?

Ejerne og organisationerne som står bag Have & Landskab er:

Danske Anlægsgartnere

Danske Anlægsgartnere er en branche- og arbejdsgiverforening for omkring 248 anlægsgartnervirksomheder og er desuden arbejdsgiverforening for en række golfklubber.
I udstillingens bestyrelse er foreningen repræsenteret af Direktør for DAG Michael Petersen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning arbejder med by, landskab, planlægning, skov, natur, geografi og geologi. Vi forsker, uddanner, rådgiver og formidler ny viden inden for disse fagområder. IGN er en del af Københavns Universitet og har stærke traditioner for samarbejde med omverdenen. Vi er ca. 450 medarbejdere og ca. 2.000 studerende. I udstillingens bestyrelse er IGN repræsenteret af Palle Kristoffersen, adjungeret professor ved IGN og slotsgartner i Slots- og Kulturstyrelsen.

Maskinleverandørerne, Park, Vej & Anlæg

Maskinleverandørerne

Maskinleverandørerne er en brancheforening for producenter og importører af entreprenørmateriel og materiel til vedligeholdelse af veje, parker og anlæg m.m. Foreningen er delt i to afdelinger og det er afdelingen for Park, Vej & Anlæg som indgår i Have & Landskabs bestyrelse. Repræsenteret ved foreningens formand Niels Kirkegaard, direktør i virksomheden GMR maskiner a/s.

Danske Planteskoler

Danske Planteskoler organiserer de danske planteskoler, der producerer planter til haver, anlæg, parker og skove. I udstillingens bestyrelse er foreningen repræsenteret af planteskoleejer Joel Klerk

Daglig ledelse

Have&Landskab
Jernbjerggarden,
C.A.Olesensvej 2
4200 Slagelse

Udstillingsleder: Dina Overgaard

kontakt: (+45) 53 60 38 30
Mail:dina@haveoglandskab.dk

Telefon & besøgstid: mandag – fredag fra kl. 09.00 – 14.00