Klimaatlasset – et planlægningsværktøj til klimatilpasning

Klimaatlasset – et planlægningsværktøj til klimatilpasning

Beskrivelse

Klimatlasset er udarbejdet af Nationalt Center for Klimaforskning og kan bl.a. af kommuner til at planlægge klimatilpasningen. Her kan du udforske Danmarks forventede fremtidige klima frem til år 2100.

Klimaatlas indeholder tre fremtidsscenarier fra IPCC (FN’s Klimapanel) for den globale udledning af drivhusgasser: et lavt (1,6 grader), mellemhøjt (2,4 ) og et højt (4,3).

En stormflod som vi i dag ser hvert tyvende år, ventes sidst i århundredet at forekomme 7, 12 eller 39 gange oftere i et henholdsvis lavt, mellemhøjt og højt scenarie. Antallet af årlige skybrud vil i slutningen af dette århundrede stige med 30% i det lave udledningsscenarie, med 40% i det mellemhøje og med 70% i det høje.

Atlasset viser også indikatorer for temperaturer, hedebølger, nedbør og vandstand mv.

Klimaatlassets grundlag er IPCC’s 2013-scenarier. IPCC kom i 2021 med nye scenarier, men de kan endnu ikke nedskaleres til kommuneniveau, havstigninger undtaget.

Gå til klimaatlasset

→ Åbn værktøjet