Inspirationskatalog: Byudvikling og blå biodiversitet

Inspirationskatalog: Byudvikling og blå biodiversitet

Beskrivelse

I de fleste danske havne- og kystområder er naturen presset og i så dårlig tilstand, at der næsten er helt tomt for liv. Havne og kystområder, der kunne have været fuld af sprudlende dyre- og planteliv, er i tidens løb forvandlet til ret golde ørkener. Det fastslår Bygherreforeningen og Habitats ApS, der sammen med DTU Aqua og Marint Kunskapscenter Malmö har udarbejdet et inspirationskatalog, som giver bygherrer, byudviklere og myndigheder gode råd og inspiration til at indtænke biodiversiteten under vandet i deres byggeprojekter på forskellige måder – fra plan til realiseringen.

Et vigtigt overordnet budskab i inspirationskataloget er, at miljøundersøgelser ikke er nok, hvis man vil bidrage til biodiversiteten under vandet, siger Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.

”Miljøundersøgelser, der kortlægger projekternes virkninger på miljøet, gør det ikke alene. De skal suppleres med aktive tiltag, der bevarer og fremmer en mere rig og mangfoldig natur i havet, som også beriger os på land med naturskønne oplevelser og læring. Og med få og relativt simple virkemidler kan man understøtte både dyre og planteliv. Vores mål er, at alt byggeri ved kyster og i havneområder designes til at blive et positivt bidrag til den blå biodiversitet. Både til gavn for kloden, men også for at forskønne bydelene ved havet og give dem rekreativ værdi,” siger Graves Simonsen og understreger, at mange bygherrer, der bygger i havneområder, har allerede i dag fokus på herlighedsværdierne i at bygge boliger og opholdsarealer tæt på vandet, men grænsen går traditionelt ved kajkanten eller matriklen.

Foto: Lars Hestbæk

PDF