Vejdirektoratets håndbog “Beplantning” – vejenes vildere flora

Vejdirektoratets håndbog “Beplantning” – vejenes vildere flora

Beskrivelse

Vejdirektoratets nye håndbog ‘Beplantning’ samler vel­af­grænsede vejreg­ler i ‘håndbøger’. Den afløser ‘Beplantning i åbent land, forudsætninger og strategi’ og ‘Planlægning og projektering’ fra 2006.

Håndbogen fastlæg­ger principper og retningslinjer for beplantning langs veje knude­punk­ter og ved rastepladser, i land og by, men er her uden bindende normer.

Den største ændring er, at vejplantning ikke mere kun handler om æstetik. Den handler mindst lige så meget om bio­diver­sitet og bæredygtig drift. Traditionel plantning udgår ikke, men der skal satses mere på naturens succession – uden muld. ‘Beplantning’ omfatter derfor ikke kun det bevidst plantede, men og­så den spontane vegetation der kan have en ønsket værdi eller få det ved at ændre driften.

Find Vejdirektoratets nye håndbog og fagbladet Grønt Miljøs opsummering af ændringerne i de to links.

Læs fagbladet Grønt Miljøs gennemgang af den nye håndbog

Læs artiklen her

Hent Vejdirektoratets håndbog "Beplantning"

Hent håndbogen her