Biodiversitet på kirkegården – mulige tiltag

Biodiversitet på kirkegården – mulige tiltag

Beskrivelse

Rapporten ”Biodiversitet i Aarhus Nordre Provsti,” som er udarbejdet af Aarhus Naturhistorisk Museum og biolog Morten D. D. Hansen i samarbejde med Aarhus Nordre provsti. Selvom titlen klinger meget lokalt, er de fleste pointer væsentlige for kirkegårdsfolk i hele landet og grønne fagfolk generelt, da rapporten bl.a. indeholder anbefalinger for hver kirkegård i provstiet og dermed præsenterer løsninger til forskellige lokaliteter.

Ifølge rapporten udgør folkekirkens arealer en fjerdedel af det samlede danske landareal, der ikke er under plov, og dermed giver det sig selv, at kirkegårdene i hvert fald lokalt kan have en stor betydning for biodiversiteten.

PDF