Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Beskrivelse

“Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion” er udgivet i 2022 af Bolig- og planstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen og KL. Det er en vejledning, som kan støtte kommunerne i arbejdet med forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion.

Planlovens regler giver kommunerne muligheder for gennem fysisk planlægning at beskytte byer og kystområder imod oversvømmelse og erosion. Vejledningen giver faktuel viden om de lovmæssige muligheder. Samtidig præsenterer vejledningen konkrete eksempler fra eksisterende kommuneplaner og lokalplaner, hvor kommuner på forskellig vis har indarbejdet beskyttelse og forebyggelse af oversvømmelser i kommunens planlægning.

PDF