En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

Beskrivelse

“Kogebogen” er en rapport, der viser, hvilke metoder der er til rådighed, til analyse af eksisterende systemer og til beregning af effekten af forskellige tiltag mod oversvømmelser.

Rapport beskriver, hvordan danske kommuner og spildevandsselskaber kan arbejde med håndteringen af de oversvømmelsesproblemer, der forventes som effekt af klimaændringerne.

Rapporten giver et overblik over den information, der i dag er tilgængelig om klimaforandringer i Danmark og som har betydning for afløbssystemerne. Det drejer sig især om større regnmængder og mere intens regn, men også om stigningen i det generelle havvandspejl og den øgede risiko for stormflod. Rapporten beskriver hvordan oversvømmelser kan forebygges eller undgås og der gives eksempler fra et par steder i Danmark.

“En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer” er udgivet af DANVA, Vandhuset og udarbejdet af Krüger, LNH Wd.ater, Birgit Paludan, DHI og Vandcenter Syd

PDF

Hent PDF