Udemiljøets forvaltning og governance

Udemiljøets forvaltning og governance

Beskrivelse

Sammenfatning af bogen ‘Urban open space governance and management’.

Den samler aktuel forskningsbaseret viden om forvaltning og governance af udemiljøer og er et svar på behovet for at løfte forvaltningens uddannelse og praksis. Bag bogen ligger flere års indsats i arbejdsgruppen ‘Landskapets governance och förvaltning’ på Sveriges Lantbruksuniversitet. Bogen er sammenfattet på dansk i syv artikler i fagbladet Grønt Miljø fra nr.4/2022 til nr. 10/2022, i alt 22 sider. Og de syv artikler er her samlet i én pdf.

Bogen blev i 2020 udgivet af Routledge med flere svenske og internationale forfattere.

Artiklerne har følgende overskrifter:

  • Forvaltning og governance.
  • Byens grønne matrix.
  • Den grønne sektor.
  • Orienteret mod brugerne.
  • Forvalterens nye roller.
  • Den strategiske parkforvaltning.
  • Fremtidens smarte forvaltning.

PDF

Hent PDF