Byer i vandbalance – Geologi og LAR

Byer i vandbalance – Geologi og LAR

Beskrivelse

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af byen – en “by i vandbalance” skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes velbefindende.

I forbindelse med Byer i vandbalance er der udgivet 10 notater.

Her er notat 4 – Geologisk variation og LAR.

Lokal afledning af Regnvand (LAR) kan bidrage til at udvikle klimarobuste og bæredygtige byer og over hele Danmark afprøves LAR nu som et alternativ til udvidelse af kloaknettet. En særlig dansk udfordring områder karakteriseret af moræneler der dækker ca. 40% af Danmark dvs. store dele af Jylland, samt det meste af Fyn og Sjælland med omkringliggende øer. Inden for korte afstande varierer jordens hydrauliske ledningsevne betydeligt og det gør placering og dimensionering af nedsivningsanlæg som for eksempel regnbede og faskiner vanskelig. Med en god kortlægning af den lokale geologi kan nedsivningsanlæg placeres optimalt på grunden.

Deltagende parter i Byer i Vandbalance:

 • HOFOR
 • Aarhus Vand
 • Vandcenter Syd
 • Spildevandscenter Avedøre
 • Københavns Kommune
 • Århus Kommune
 • Odense Kommune
 • Per Aarsleff A/S
 • Wavin
 • Orbicon
 • Københavns Universitet (KU)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
 • Teknologisk Institut (TI)
 • DHI

PDF