i-Tree: 14 værktøjer til at beregne træers værdi

Gå til i-Trees side her

i-Tree: 14 værktøjer til at beregne træers værdi

Beskrivelse

Software-pakken i-Tree kan kvantificere og værdisætte træers økosystemtjenester – altså hvad træer giver til samfundet, og hvorfor det er vigtigt med træer til byerne.

I alt er 14 forskellige værktøjer tilgængelige via i-Tree. Softwaren er efterhånden så gennemtestet og bredt, at der er mange dele, der kan bruges direkte i dansk sammenhæng.

i-Tree kan også bruges til at udpege arter, der er særligt gode til en given udfordring, man netop gerne vil fokuserer på i ens kommune, såsom træer der er særligt gode til at optage co2, filtrere luften, køle omgivelserne, optage regnvand og så videre.

Foto: Emilie Vinther Kjær – Grønt Aftryk

Hent værktøjerne her

→ Gå til i-Trees hjemmeside