Byer i vandbalance – transport af vand på veje

Byer i vandbalance – transport af vand på veje

Beskrivelse

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af byen – en “by i vandbalance” skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes velbefindende.

I forbindelse med Byer i vandbalance er der udgivet 10 notater.

Her er notat 1 – Transport af vand på veje. Notatet indsamler erfaringer om transport af vand på veje i forbindelse med afkobling af to veje i Vanløse, København i regi af Byer i Vandbalances aktiviteter.

Når en by skal tilpasses til voldsommere nedbør, er afkobling en god måde at skabe mere plads i kloakken på. Her er det oplagt at fokusere på afkobling af vejnettet. Dels udgør vejarealet typisk fra 1/3-del til halvdelen af en bys samlede befæstede areal, dels har vejene en enklere ejerstruktur, i form af kommunale veje eller private fællesveje. I dette notat beskrives hvordan veje kan afkobles fra kloakken, hvis vejen har fald mod et passende areal, hvor regnafstrømningen kan håndteres.

Deltagende parter i Byer i Vandbalance:

 • HOFOR
 • Aarhus Vand
 • Vandcenter Syd
 • Spildevandscenter Avedøre
 • Københavns Kommune
 • Århus Kommune
 • Odense Kommune
 • Per Aarsleff A/S
 • Wavin
 • Orbicon
 • Københavns Universitet (KU)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
 • Teknologisk Institut (TI)
 • DHI

PDF

Hent PDF