Branche & udstillere

Normer og vejledning for an­lægsgartnerarbejde 2023

Normer og vejledning for an­lægsgartnerarbejde 2023

Faget ændrer sig, og det gør de normer, som faget bygger på, også. Det står klart med udgivelsen af “Normer og vejledning for an­lægsgartnerarbejde 2023”, der be­skriver hvad faget betragter som fagmæssigt korrekt an­lægs­gart­ner­arbejde. Nyudgivelsen erstatter normerne fra 2015. Her… Læs mere

Udemiljøets forvaltning og governance

Sammenfatning af bogen ‘Urban open space governance and management’. Den samler aktuel forskningsbaseret viden om forvaltning og governance af udemiljøer og er et svar på behovet for at løfte forvaltningens uddannelse og praksis. Bag bogen ligger flere års indsats i… Læs mere

Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde

OBS! En ny version af Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde udkommer i første halvår af 2023. Indtil da er 2015-udgaven gældende. Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde (forkortet NOVA) beskriver, hvad faget betragter som fagmæssigt korrekt anlægsgartnerarbejde. NOVA danner udgangspunkt for… Læs mere

Grøn Norm 2.0

Med Grøn Norm 2.0 lægger Green Cities op til, at der sættes ambitiøse mål for, hvordan naturen skal have det i byerne i Danmark. I normen præsenteres ti konkrete metoder, der kan skabe mere og bedre bynatur i Danmark. Der… Læs mere

Beplantning i regnbede og vejbede

Udgivelsen “Beplantning i regnbede og vejbede” fra VandCenter Syd gør op med flere af de myter, der findes omkring beplantning i diverse LAR-anlæg. Der sættes i stedet fokus på, at man vælger de rigtige planter til de forhold der er… Læs mere

Trygge byrum for alle, mange, få

“Trygge byrum for alle, mange, få” skal give alle, der arbejder med byudvikling inspiration til at styrke trygheden. Byplanlæggere og andre fagpersoner får samtidig faglige input til, hvordan arbejdet med tryghed og forebyggelse af kriminalitet konkret kan føres ud i… Læs mere

Videntjenesten fra Københavns Universitet

Videntjenesten stiller årtiers forskning fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet til din rådighed. Her arbejder forskere og rådgivere bl.a. med by, park, skov og landskab. Der er tale om forkortede forskningsresultater indenfor så forskellige emner som belægningsteknik… Læs mere

Særudgivelse om biodiversitet og klimatilpasning

“Særudgivelse om biodiversitet og klimatilpasning” er et særtillæg udgivet af BYGGERI+arkitektur i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter. I udgivelsen kan du læse følgende 12 artikler: Der er et kæmpe potentiale i at give naturen plads i det byggede miljø Stigende interesse… Læs mere

Kvalitetsstandard for planteskoleplanter

Kvalitetsstandarden giver entydige og målbare beskrivelser af gade- og vejtræer, buske, klatre- og bunddækkeplanter, samt metode til modtagerkontrol. Den er godkendt som branchestandard. Kvalitetsstandarden er udarbejdet i regi af PartnerLandskab – et samarbejde mellem Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og… Læs mere

Biodiversitet i byer – 64 sider med eksempler

Med udgivelsen “Biodiversitet i byer” præsenterer Green Cities en række eksempler på, hvordan man kan arbejde målrettet med at øge biodiversiteten i byerne. Forskere, kommuner og fagfolk fra hele landet har budt ind med eksempler. “Biodiversitet i byer” indeholder følgende… Læs mere

Rørcenteranvisningerne

Rørcenteret ved Teknologisk Institut har udarbejdet en række anvisninger og rapporter, der er relevante for fagfolk i den grønne branche. De fleste er primært tiltænkt kloakmestre og lignende, men der bliver flere og flere overlap mellem de forskellige faggruppers opgaver… Læs mere

VAT19 – norm for værdisætning af træer

VAT 19: Opdateret norm for værdisætning af træer. Normen kan købes på Danske Anlægsgartneres webshop her: http://shop.dag.dk/shop/vaerdisaetning-af-traeer-225p.html I boksen til højre kan Videntjenestens beskrivelse af normen hentes. Værdisætning af træer (VAT 19) er en model til at værdisætte træer. Typisk… Læs mere

Klimakampen – 12 løsninger til regnvandshåndtering

Eksempler fra:
RAHBEKS ALLÉ – Frederiksberg Kommune
BÜLOWSVEJ – Frederiksberg Kommune
LINDEVANGSSKOLEN – Frederiksberg Kommune
NYE PLADSER I BYMIDTEN – Billund Kommune
REMISEVÆNGET – Københavns Kommune
HARALDSMINDE – Ballerup Kommune
ØSTERVOLD – Randers Kommune
SKT. KJELDS PLADS – Københavns Kommune
HOLMEGÅRDSPARKEN – Gentofte Kommune
KOKKEDAL – Fredensborg Kommune
LYSTRUP – Aarhus Kommune
VIRUM – Lyngby-Taarbæk Kommune

HL

Har du viden du vil dele?
Indsend vidensartikel her