Trygge byrum for alle, mange, få

Trygge byrum for alle, mange, få

Beskrivelse

“Trygge byrum for alle, mange, få” skal give alle, der arbejder med byudvikling inspiration til at styrke trygheden. Byplanlæggere og andre fagpersoner får samtidig faglige input til, hvordan arbejdet med tryghed og forebyggelse af kriminalitet konkret kan føres ud i livet.

Byer og byrum spiller en rolle for oplevelsen af tryghed og tillid mellem byens borgere. Politikere, byplanlæggere, driftschefer, arkitekter og landskabsarkitekter har indflydelse på, hvordan det byggede miljø påvirker tryghed og vores tillid til hinanden. En aktiv indsats i planlægningen, udformningen og driften af byens rum kan øge trygheden og mindske kriminaliteten. Tryghed skaber merværdi for borgere, besøgende og byen. Trygge byer tiltrækker investorer og nye beboere. Trivslen og den sociale bæredygtighed vokser, når trygheden er i top – skriver Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd, bl.a. i forordet.

Juul Frost Arkitekter har udarbejdet publikationen for Det Kriminalpræventive Råd. Den henvender sig bredt til politikere, byplanlæggere, arkitekter og rådgivere. Med et helhedsorienteret blik på tværs af skalaer undersøger publikationen, hvordan trygheden kan styrkes.

’Trygge byrum for alle, mange, få’ indeholder:

  • Cases på tværs af byudvikling og byrum, der giver inspiration til at arbejde med tryghed i byudvikling;
  • Tænkepauser i form af interviews med fagpersoner, der bidrager med forskellige faglige perspektiver på trygheden i byens rum;
  • Tankegods med inspiration fra byrumsteoretikere, der har haft afgørende betydning for vores måde at planlægge på og for udformningen af byens rum
  • og anbefalinger til at sætte tryghed på den politiske dagsorden og implementere tryghedsskabende og kriminalpræventive tiltag.

’Trygge byrum for alle, mange, få’ er blevet til i tæt samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter fra Arkitektforeningen, Build – Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, BL – Danmarks Almene Boliger, Dansk Byplanlaboratorium og Rigspolitiet

Foto: Sofie Kirt Strandbygaard

PDF

To-siders opsummering af rapporten

→ Hent folderen her