Biodiversitet i byer – forslag til synergier mellem biodiversitet og byudvikling

Biodiversitet i byer – forslag til synergier mellem biodiversitet og byudvikling

Beskrivelse

Rapporten kommer med idéer, inspiration og forslag, som kan skabe synergier mellem en øget biodiversitet i byen, og de mange initiativer og tiltag, som allerede foregår i forbindelse med udvikling og planlægning af vores byer.

Rapporten er skrevet for at inspirere beslutningstagere på alle niveauer, der har indflydelse på byernes udvikling, til at gøre en aktiv indsats for biodiversiteten i byen gennem deres arbejde. Der lægges således i rapporten op til, at flere aktører i forskellige sammenhænge kan begynde at se sig som aktive medspillere i skabelsen af synergi mellem en velfungerende by og en rig natur.

Rapportens forslag til indsatser for at øge biodiversiteten i byer er opbygget, så den først behandler de væsentlige begrebsdefinitioner, samt de principper, der er anvendt i rapportens forslag. Derefter følger forslag til at øge biodiversiteten i byer ud fra fire områder i byudviklingen: drift af byens grønne arealer, klimatilpasning, den sunde by og byggeri. Senere udvikles forslag til at øge biodiversiteten i byen for aktører på hvert af de forvaltningsmæssige niveauer: stat, regioner, kommuner, spildevandsselskaber, virksomheder, foreninger, borgere. Til sidst er der oplistet et katalog med forslag til at øge biodiversiteten ud fra 24 forskellige fysiske lokaliteter i byen.

“Biodiversitet i byer – forslag til synergier mellem biodiversitet og byudvikling” er udgivet af Habitats, 2013, for Naturstyrelsen/Miljøministeriet

PDF