Grøn Norm 2.0

Grøn Norm 2.0

Beskrivelse

Med Grøn Norm 2.0 lægger Green Cities op til, at der sættes ambitiøse mål for, hvordan naturen skal have det i byerne i Danmark.

I normen præsenteres ti konkrete metoder, der kan skabe mere og bedre bynatur i Danmark. Der vises også forskelligartede eksempler på, hvordan der i dag arbejdes med bynatur herhjemme og i andre lande. Der fremsættes en række forslag til hvilke metoder, der kunne indgå i en grøn norm. Forslagene er baseret på samspil mellem videnskab og dokumenteret erfaring – og berører både politik, byplanlægning, design og drift.

Her er fokus på grønne kvadratmeter, biofaktor, afstand til grønne områder, grøn infrastruktur, træer i byen, økosystemtjenester, naturkvalitet, økonomi, afværgehierarki, økologisk kompensation, vild natur og bynatur.

Om Green Cities

13 lande deltager i det EU-støttede Green Cities. Den danske del af projektet er et samarbejde mellem brancheorganisationerne Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.

PDF

Video