Klimakampen – 12 løsninger til regnvandshåndtering

Hent "Klimakampen - 12 løsninger til regnvandshåndtering"

Klimakampen – 12 løsninger til regnvandshåndtering

Beskrivelse

Green Cities, Denmark, der har udarbejdet ”Klimakampen, 12 løsninger til regnvandshåndtering”, er et partnerskab mellem brancheorganisationerne
Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.

I udgivelsen kan i se 12 konkrete løsninger fra Danmark i forhold til regnvandshåndtering.

Ekstremregn, skybrud og oversvømmelser sætter fokus på behovet for at tænke det blå og det grønne ind som både effektive og attraktive klimaløsninger. Fælles for de naturbaserede klimatilpasninger er, at de på en og samme tid er effektive våben mod ekstremregn og samtidig gør de byerne grønnere og mere attraktive for borgerne.

Grønne regnvandsløsninger kan tænkes ind både i planlægningen af nye byområder, og når eksisterende kvarterer skal renoveres og sikres mod indtrængende vand. Kampen mod klimaudfordringerne bliver således ikke kun et værn mod vand, men også en mulighed for at udvikle og forbedre byernes fysiske miljø og dermed gør dem mere attraktive.

 

PDF