Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde

Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde

Beskrivelse

OBS! En ny version af Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde udkommer i første halvår af 2023. Indtil da er 2015-udgaven gældende.

Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde (forkortet NOVA) beskriver, hvad faget betragter som fagmæssigt korrekt anlægsgartnerarbejde. NOVA danner udgangspunkt for anlægsgartnerens arbejde, når der ikke foreligger særlige aftaler om hvordan arbejdet skal udføres.

Få styr på normerne for blandt andet: Overtagelse, jordarbejde, plantning, græs, befæstelser og belægninger, terræntrapper, terrænmure, inventar, bassiner, taghaver.

Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 kan købes på Danske Anlægsgartneres webshop.

Ældre normer kan findes på fagbladet Grønt Miljøs hjemmeside under punktet særtryk.

Køb normerne her

Gå til DAGs webshop