Rørcenteranvisningerne

Rørcenteranvisningerne

Beskrivelse

Rørcenteret ved Teknologisk Institut har udarbejdet en række anvisninger og rapporter, der er relevante for fagfolk i den grønne branche. De fleste er primært tiltænkt kloakmestre og lignende, men der bliver flere og flere overlap mellem de forskellige faggruppers opgaver og typer samarbejde.

Du kan gå direkte til hjemmesiden, men vi har også bragt et eksempel på en rørcenteranvisning her på siden.

Eksempel Rørcenter-anvisning 016 (hent pdf i venstre side):

Klimaændringerne giver mere regn og kraftigere regnbyger, der i nogle områder skaber oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. En udbygning af kloakken kan være meget dyr, og derfor giver mange kommuner mulighed for, at borgerne kan nedsive regnvand fra deres tage (tagvand) på egen grund.

Nedsivning af regnvand på egen grund kan ikke løse alle overbelastningsproblemer i kloakken, men er et supplement til udbygningen af kloaksystemerne.

For at nedsivningsanlæggene til regnvand kan være med til at løse problemerne i kloakken, og for at de ikke skal give problemer med oversvømmelser i haven, er det vigtigt, at de er dimensioneret og udformet korrekt.

Denne vejledning beskriver, hvordan tagvand og vand fra terrasser og lignende kan nedsives sikkert på egen grund i en faskine, i et regnbed eller ved udledning på græsplænen. Vejledningen gennemgår reglerne for nedsivning og de forundersøgelser, der er nødvendige, før et nedsivningsprojekt kan begynde. Derudover findes en beskrivelse af, hvordan de tre anlægstyper dimensioneres og udformes. I vejledningens bilag findes en beskrivelse af den nedsivningstest, der skal benyttes, samt et eksempel på et skema til ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Anvisningen er udarbejdet af Søren Gabriel og Jonas Smit Andersen, Orbicon og Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut.

Anvisningen er finansieret af: Aarhus Kommune, Klikovand, Spildevandscenter Avedøre, Vejle Spildevand, partnerskabet ”Vand i Byer” under projektet, Branding af LAR samt Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen/Haveselskabet under partnerskabet ”Brug af regnvand i haver og parker” – maj 2012

PDF

Find Rørcenteranvisningerne

→ Gå til hjemmesiden