Kirkegårde i udvikling: Eksempler og løsninger

Kirkegårde i udvikling: Eksempler og løsninger

Beskrivelse

Bogen Kirkegårde i udvikling er sendt ud til alle menighedsråd og skal inspirere til at forny kirkegårdene og sikre, at de fortsat er attraktive som begravelsespladser og grønne anlæg. Det er nødvendigt, fordi de fleste kirkegårde i dag har mere plads, end der er brug for til begravelser.

Bogen præsenterer eksempler på kirkegårde, der er i gang med at gennemføre en udviklingsplan, og løsninger for de ’byggesten’, der indgår i fornyelsen, f.eks. træer, græs og belægninger. Grundlaget er besøg på mere end 30 kirkegårde, samtaler med rådgivende landskabsarkitekter og gennemgang af over 50 udviklingsplaner.

“Kirkegårde i udvikling” er udarbejdet af forskere og rådgivere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i dialog med Landsforeningen af Menighedsråd, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.

PDF

Hent PDF

Se også IGNs side med ressourcer til kirkegårdene

Gå til "Udviklingsplaner for kirkegårde"