Beplantning i regnbede og vejbede

Beplantning i regnbede og vejbede

Beskrivelse

Udgivelsen “Beplantning i regnbede og vejbede” fra VandCenter Syd gør op med flere af de myter, der findes omkring beplantning i diverse LAR-anlæg. Der sættes i stedet fokus på, at man vælger de rigtige planter til de forhold der er i LAR-elementet, og at planterne sættes sammen så de sammen danner en robust beplantning. Dét er der ikke en samlet opskrift på, da de lokale forhold afgør, hvilken type beplantning der vil fungere på det pågældende sted.

Udgivelsen kommer også ind på hvilke klassiske “ukrudtsplanter” der bestøves af flyvende insekter og faktisk er gode for biodiversiteten.

Udgivelsens pointer kan opsummeres således:

  • Valg af rette planter = Planteviden + Forståelse af de lokale forhold i LAR-anlægget (jord og vand)
  • Der findes ikke LAR-planter eller super-planter til LAR
  • Erfaringer og dataindsamling fra Langelinie giver viden til fremtidigt arbejde med vejbede
  • Planter vokser forskelligt og sammensættes de ”rigtigt” opbygges et robust plantebed
  • Forstå dit ”ukrudt” – ikke alle arter udgør et problem
  • LAR elementer har stort potentiale for at understøtte spredning af den vildtvoksende flora og fauna

PDF

Hent PDF