Særudgivelse om biodiversitet og klimatilpasning

Særudgivelse om biodiversitet og klimatilpasning

Beskrivelse

“Særudgivelse om biodiversitet og klimatilpasning” er et særtillæg udgivet af BYGGERI+arkitektur i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter.

I udgivelsen kan du læse følgende 12 artikler:

 • Der er et kæmpe potentiale i at give naturen plads i det byggede miljø
 • Stigende interesse for genbrug af regnvand
 • Byerne vokser sammen med efterspørgslen på mere natur i byerne
 • Mykorrhiza-svampe er underjordiske hjælpere til klimatilpasning
 • Nyt og grønt samskabelseskoncept hos landsdækkende anlægsgartner
 • Mobile diger med stoplogs til effektiv kystsikring
 • Regnvandshåndtering som aktivt element i design af ny bydel
 • Pumper er en vigtig vej til klimatilpasning
 • I kystsikring skal vi også se på de bløde værdier
 • Det grønne statement
 • De bedste vandingsløsninger til at fremme sunde bytræer
 • Sunde og klimatolerante planter til det danske klima

PDF