Inspiration til frodige kirkegårde

Inspiration til frodige kirkegårde

Beskrivelse

Fire landskabsarkitekter med stor erfaring i kirkegårdsopgaver giver hver deres kreative forslag til nye typer plantninger og anlæg. De viser, hvor meget skønhed, ro og biologisk mangfoldighed man kan skabe på kun 3 x 6 m.

Afsættet er, at de fleste kirkegårde har rigeligt med plads, som giver gode muligheder for at forny den traditionelle frodighed. Hække, træer og græs skaber i dag en tiltalende grønhed, men der er potentiale for meget mere, både på gravsteder, gravanlæg og fællesarealer. Især stauder, græsser, bunddække og buske kan tilføre ny variation, en særlig stemning og nye oplevelser.

Det kan give folk lyst til at blive længere og få glæde af kirkegårdens rolle som mindehave og terapeutisk rum. Variation i plantevalg og design er også til nytte for naturen, fordi det skaber flere levesteder.

I kataloget beskriver landskabsarkitekterne deres visioner og løsninger – til inspiration for alle kirkegårdsledere, gravere og menighedsråd.

Video

Katalog: Inspiration til frodige kirkegårde

→ Hent inspirationskataloget

Faglig Forum - Oplæg

→ Anne Galmar - VEGA

Faglig Forum - Oplæg

→ Anne Stausholm - Anne Stausholm Landskab

Faglig Forum - Oplæg

→ Carsten Sølund - Nygaards Planteskole

Faglig Forum - Oplæg

→ Hanne Gerken - Ribe Kirkegårde

Faglig Forum - Oplæg

→ John Lykkedal - Gislev Ellested kirkegårde & Næstformand FAKK

Faglig Forum - Oplæg

→ Michael Smidemann - Holstebro Kirkegårde og Krematorium

Faglig Forum - Oplæg

→ Signe Moos - MOOS LANDSKABER