Fagligt Forum – minikurser for fagfolk

...vejen til viden på Have & Landskab

Fagligt Forum

Fagligt Forum er blevet en fast bestanddel ved Have & Landskab. Her kan fagfolk blive klædt på ved fokuserede mini-kurser af eksperter indenfor alle dele af faget – fra trailerkørsel over plejeplaner på kirkegårde til succesfulde udbud.

På HL19 deltog 826 personer i de 26 Fagligt Forum indlæg som Have & Landskab havde planlagt.

Fagligt Forum består af 5-10 udvalgte overordnede emner, som indeholder 2-3 faglige indlæg.  Emnerne er valgt, så de repræsenterer fagets bredde og rummer både aktualitet og kontinuitet.

I alt var der på udstillingen 61 forskellige faglige indlæg og workshop fordelt på 3 dage.

 

Workshop på Have & Landskab

Workshop og læringsseminarer er faste aktiviteter på Have & Landskab. Vores arealer indbyder til spændende og relevante workshops, på Have & Landskab, har vi en skov, en have, et torv og en stor mark hvor aktuelle temaer, udstyr og viden kan afprøves i praksis. Her kan fagfolk præsentere “rigtige” løsninger for et stort og “virkeligt” publikum.

 

Træklatring på HL19

I 2019 arrangerede Dansk Træplejeforening en dag med live klatring og to gode foredrag. Rip Tompkins fra USA besøgte HL19 for at fortælle om hverdagen for en træklatrer, om sikkerhed i højden og placering af ankerpunkter og arbejdspositionering.

 

Verdensklasse planteinspiration på HL19

Nigel Dunnett er professor i plantedesign og urban hortikultur ved The University of Sheffield. Han besøgte Have & Landskab i 2019.
Han har igennem mere end et årti slået sig fast som en foregangsmand indenfor naturalistiske beplantninger.

Du kan her se liveoptagelser fra workshoppen

 

Buske- & beplantningsprojekt

De danske landskabsarkitekter og anlægsgartnere står i et dilemma, når de skal plante nye buske. Planter de for tæt, mistrives buskene, og planter de med for stor afstand, vælter ukrudtet frem.

Det dilemma er der blevet sat fokus på i mere end 4 år, hvor landskabsarkitekt og PhD fellow ved Københavns Universitets sektion for Landskabsarkitektur og planlægning, Marie Schnell, har arbejdet på omfattende buskprojekt. Et beplantningsprojekt af buske som blev etableret på Have & Landskab i 2016, fremvist for første gang under HL17 og nu på HL19.

Vi anbefaler at læse mere om projektet fra HL19 her

Se billeder & videoer om beplantnings projektet