FAGLIGT FORUM: Buskplantninger i etager løser flere problemer

FAGLIGT FORUM: Buskplantninger i etager løser flere problemer

Buskplantninger i etager giver mulighed for at skabe smukke og sunde buskplantninger, mens et veltilrettelagt bunddække halverer ukrudtet. På Have & Landskab og Faglig Forum kan du følge udviklingen i KUs storstilede forskningsprojekt om buskplantninger.

De danske landskabsarkitekter og anlægsgartnere står i et dilemma, når de skal plante nye buske. Planter de for tæt, mistrives buskene, og planter de med for stor afstand, vælter ukrudtet frem.

Det dilemma er der heldigvis en mulig løsning på i det omfattende og fortløbende buskprojekt, som blev etableret på Have & Landskab i 2017. Bag projektet står landskabsarkitekt og PhD fellow ved Københavns Universitets sektion for Landskabsarkitektur og planlægning, Marie Schnell, som kommer og præsenterer konceptet og de første resultater til Fagligt Forum – Have & Landskabs foredragskoncept, hvor forskere og fagfolk præsenterer den nyeste viden i korte, konkrete oplæg.

Her ses en del af KLIMA artstemaet hhv. med og uden bunddække. Det er tydeligt, at bunddækket får buskplantningen til at fremstå mere færdig, og desuden mindsker den ukrudtet markant.

Etager gør buskplantninger smukke og sunde

Til Fagligt Forum kommer Marie Schnell bl.a. til at pege på, at grønne fagfolk tit på grund af begrænsede driftsmidler forsøger at løse ukrudtsproblemet med en uhensigtsmæssig planteafstand.

”Når det gælder buske, er planteafstand rigtig vigtig. Men vi kan se en klar tendens til, at man bare planter buskene rigtigt tæt, hvis man kan se, at der ikke er mange penge til den efterfølgende drift. Og det er et problem. Du kan plante mange stauder og træer tæt og så tynde ud, men det går ikke med buske, for de giver sig ikke så let. De bliver bare ved og ved at kæmpe indbyrdes. Den udmattelseskrig betyder, at de bliver ranglede og svækkede og syge. Men de bliver ved med at leve. Så kommer driften og skærer dem helt ned, så der kommer en flot genvækst, men der er jo stadig for lidt plads, og det giver meget mindre blomstring og frugtsætning og simpelthen mindre oplevelsesværdi,” fortæller Marie Schnell, som med det storstilede buskforsøg på Have & Landskab har testet et væld af forskellige plantearter, planteafstande og typer bunddække og fokuseret meget på at skabe flere etager i beplantningen.

Bunddækket i artstemaet SOL har klaret sig bedre end flere af de andre artstemaers bunddække. Og flot er det jo.

Og netop at arbejde med en beplantning i etager rummer et stort potentiale, både æstetisk og økonomisk, mener Marie Schnell.

”Vores hypotese er, at hvis vi planter i etager kan vi plante tættere uden at forringe buskenes sundhed og tæthed. Vi forventer, at et sundere og tættere bed vil kræve mindre drift. Samtidig vil flere etager af planter give flere muligheder for variation i beplantningers udtryk henover året.”

Etagerne består af høje buske, der kan blive over 3 meter, lave buske på under en meter og mellemhøje buske med højder derimellem.  Under buskene findes en etage med bunddække af stauder.

Forsøgets løbende udvikling og de forskellige buskkoncepter kan man altså selv studere nærmere på Have & Landskab i år og høre mere om på Fagligt Forum, hvor Marie Schnell også vil præsentere forsøgets anden pointe omkring bunddække.

Buskplantning i artstemaet NATUR

Det gode bunddække giver mindre (og bedre) ukrudt
Mens landskabsarkitekter og anlægsgartnere i både Sverige og England arbejder meget med bunddækkebeplantningen, er der ikke rigtigt samme tradition i Danmark. Men der er faktisk både æstetiske og økonomiske fordele ved et godt bunddække, påpeger Marie Schnell.

”Den ene fordel er, at vi har et mere færdigt sted fra starten. Man skal jo plante buske på deres blivende afstande, så de ikke stresser hinanden unødigt, og så vil bedet se mere færdigt ud med bunddække. Vi kan også lege mere med farverne og understøtte et udtryk med flere virkemidler, når der er etager i beplantningen. Og ikke mindst får man langt mere ukrudt i bede uden bunddække og det er endda hyppigere det mere aggressive rodukrudt. I bunddækket har vi observeret mere nøjsomme ukrudtstyper som ranunkel, vild kørvel, dagpragtstjerne og perikon.  De blomstrer mere, til glæde for mennesker og nektarsøgende insekter, og de er samtidig lettere at fjerne end ukrudtstyper som tidsel, mælkebøtte, kvikgræs, brændenælder, bynke og følfod,” siger Marie Schnell og fortæller, at de har vejet mængden af ukrudt i buskplantningerne hhv. med og uden bunddække, og at der var dobbelt så meget ukrudt i den første kategori.

Buske og bunddække i artstemaet STRAND

”Med et godt bunddække ser det ud til, at vi kan begrænse manuelt vedligehold. I vores forsøg på Have & Landskab har bunddækket indenfor artstemaerne ”Klima” og ”Sol” været bedst. Når først buskplantningen er lukket nedefra med bunddække og lave busketager, forventer vi at behovet for drift kan holdes på et minimum. Når buskene ikke stresses til ranglet og sårbar vækst, er der mindre grund til beskæring og foryngelse og i en lukket plantning med begrænset plads og ressourcer vil det være vanskeligt for aggressivt rodukrudt at etablere sig. Dog vil det være nødvendigt at fjerne selvsåede træer, da den naturlige succession de fleste steder i Danmark vil styre mod skov,” fastslår Marie Schnell.

Der er altså god økonomi, mere æstetik og mere for biodiversiteten i det gode bunddække.

Forsøgets 16 plantninger er opdelt i fire forskellige artstemaer med kategorierne natur, strand, klima og sol, og hvert tema er plantet på fire forskellige måder: Med standardafstand med 1 pr. m2, i etager med en afstand svarende til planternes udvoksede størrelser, i etager med store planter og op til 3 pr. m2 eller i etager som flader med overstandere.

Bunddække i artstemaet KLIMA

Om Fagligt Forum

På alle tre dage under Have & Landskab vil fagfolk og forskere fra Danmark og Norden præsentere de seneste landvindinger og forskningsresultater i korte, konkrete indlæg på Fagligt Forum.

Programmet er ikke færdigt endnu, men hvert dag afvikles to temaer parallelt i to sale, og hvert oplæg præsenteres to gange, så man har tid til at få det hele med.

Have & Landskab finder sted den 28. til 30. august 2019 fra klokken 9:00 til 16:00 alle dage. Adressen er C.A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse.