Drift og biodiversitet: Bliv klædt på til tidens store udfordring

Drift og biodiversitet: Bliv klædt på til tidens store udfordring

Biodiversitet bliver det store tema på årets Have & Landskab. Kom og bliv klogere på hvorfor, hvordan og ikke mindst om vi sammen kan gøre det bedre. (OBS! Gå direkte til kursusbeskrivelsen for hhv. ”Natur i boligområderne” med undertitlerne ”Hvad vil og kan landskabsarkitekterne?”, ”Hvad vil beboerne og driften?” og ”Målrettet kommunal drift i fremtiden”)

Grønne fagfolk har pludselig fået ansvaret for mere bynatur, vilde enge i boligselskaberne og meget mere biodiversitet. Men hvordan skaber man som anlægsgartner, driftschef eller landskabsarkitekt bedre vilkår for biodiversiteten i en hverdag, hvor tingene går hurtigt og tit er tilrettelagt efter metoder, som blev opfundet længe før, vi alle havde hørt om biodiversitet?

Det korte svar er, at man besøger fagudstillingen Have & Landskab, pointerer udstillingsleder Dina Overgaard.

”Denne forandring som skal ske relativt hurtigt, samtidigt med at vi kæmper med årtiers indlæring og en kulturel baggrund og oplæring om, hvordan haver og plæner skal se ud. De praktiske erfaringer med drift og viden om et vildere udtryk har vi ganske simpelt ikke helt på plads. Derfor er vi utrolig glade for at kunne præsentere den bredeste efteruddannelse til både driftsfolk og planlæggere på årets udstilling, som kommer til at rumme både store, praktiske testarealer, et væld af udstillere med de nyeste produkter og metoder og ikke mindst en solid håndfuld oplæg på Fagligt Forum, hvor man får præsenteret de nyeste erfaringer og kan diskutere egne udfordringer med fagets kollegaer,” siger Dina Overgaard.

Boligselskaber, rabatter, parkens kanter og byens randområder har masser af plads til mere biodiversitet, hvis bare fagfolkene er klædt ordentligt på til opgaven. Deltag i kurset “Natur i boligområderne” på Fagligt Forum alle tre dage på HL21 og bliv klogere på andres praktiske erfaringer.

Den essentielle drift

Et af hjørnestenene i HL21’s opdatering af landets grønne fagfolk er Fagligt Forum-kurset ”Natur i boligområderne”. Det bliver afholdt alle tre udstillingsdage med både driftsfolk og planlæggere på talerstolen og forhåbentligt også på tilhørerrækkerne, siger landskabsarkitekt Niels Lützen, som er tovholder for kurset på vegne af Danske Landskabsarkitekter.

”I alle dele af faget opstår spørgsmål i hverdagen, både i felten, på tegnestuerne og i driftsafdelingen. Vi er omgivet af praktiske udfordringer, og disse kurser giver folk chancen for at få indblik i andres løsninger og få vendt ens egne problematikker,” siger Niels Lützen, som ser frem til at komme til bunds i et vigtigt emne som ikke altid bliver præsenteret lige brugbart.

”Mange af tidens kurser og diskussioner foregår enten på et meget populært og fragmenteret niveau, hvor man f.eks. taler om én slags bi og frøposer fra supermarkedet eller på et meget højt akademisk niveau, hvor det er idéerne og de store perspektiver, som er omdrejningspunktet. Derfor fokuserer vi på de praktiske erfaringer og den essentielle drift,” forklarer han.

De tre ”Natur i boligområderne”-kurser har henholdsvis undertitlerne ”Hvad vil og kan landskabsarkitekterne?”, ”Hvad vil beboerne og driften?” og ”Målrettet kommunal drift i fremtiden”.

Mange ting skal gøres anderledes, hvis vi skal vende tilbagegangen i livets mangfoldighed. Og ikke mindst skal mange ting diskuteres – med alle de involverede parter! Kom og diskutér det hele på “Natur i boligområderne”-kurset på Fagligt Forum.

Alle faggrupper med

Kursusrækken introduceres onsdag af Danske Landskabsarkitekters formand Martin Hedevang Andersen, som ser frem til at gå i dialog med de mange faggrupper, der besøger Have & Landskab.

”Vi har diskuteret dette felt i mange år, men det interessante er, at nu begynder vi også at få konkrete erfaringer. Derfor er dette arrangement så oplagt, fordi vi kan tage den tværfaglige diskussion med de skitserende, udførende og driftende folk og få belyst problemstillingen fra flere faglige perspektiver. Og her tænker jeg faktisk ikke kun kurset men hele udstillingen,” siger Martin Hedevang Andersen og understreger, at landskabsarkitekterne generelt har været både villige og dygtige til at indarbejde de nye naturtendenser i deres projekter, men at tværfagligheden og den fælles erfaringsudveksling kommer til at være afgørende fremover.

Et af disse faglige perspektiver kommer fra parkchef Claus Dahl fra Høje Taastrup Kommune, som med til fredagens kursus med undertitlen ”Målrettet kommunal drift i fremtiden”, og han har en klar pointe til de grønne fagfolk:

”Når det gælder biodiversitet og bæredygtig drift er vidensdeling og uddannelse alfa og omega, for hvis man ikke forstår, hvordan det hele hænger sammen, kan man heller ikke udføre sit job.”

Til oplægget fortæller Claus Dahl blandt andet om mål og udfordringer med det omfattende program i forvaltningen, der skal øge natur og biodiversitet kommunens mange boligselskaber.

”Ude i boligselskaberne er der en klar generationsforskel, som man skal være bevidst om. Men det handler simpelthen også om at maskinfolkene skal lære, at lade være med at bruge deres maskine. Naturligvis ikke fuldstændig men mindre og på en anden måde. Vi skal til at bruge ressourcerne anderledes, og det kræver viden,” siger Claus Dahl, som derfor håber på at se både markfolk og planlæggere til kurset.

”Planter og biodiversitet” og meget mere

Find uddybende beskrivelser af hvert af de tre vidt forskellige ”Natur i boligområderne”-kurser i Fagligt Forums program HER.

Torsdag og fredag finder du desuden Fagligt Forum-kurset ”Planter og biodiversitet (insekter)”, hvor plantekonsulent hos HortiAdvice Julie Schou Christiansen giver en konkret opsummering af den videnskabelige litteratur om planter og biodiversitet. Læs om kurset HER.

Have & Landskab ’21 rummer derudover en hidtil uset mængde demoarealer, viden og erfaring omkring natur og biodiversitet i byerne. Se alle udstillingens aktiviteter HER.

Have & Landskab afholdes på ZBC Jernbjerggaardens arealer i Slagelse den 25. til 27. august fra kl. 9:00-16:00 og er gratis for fagfolk.