Planter og biodiversitet (insekter) – Lokale 1

Oplægsholder: Plantekonsulent hos HortiAdvice, Julie Schou Christiansen

Biodiversitet er det helt store emne og sniger sig ind i rigtig mange sammenhænge. Men hvad siger den videnskabelige faglitteratur om biodiversitet (insekter) og planter.

Få en opsummering af hvad der er fundet i den videnskabelige litteratur/artikler om planter og biodiversitet med fokus på insekter.

Det kan være med til at give en mere nuanceret vinkel på biodiversiteten. Handler det kun om bier? Hvordan med enårige og flerårige planter? Går alle insekter efter de samme planter? Kan byens parker og haver bidrage og så videre.

Studiet bygger kun på, hvad der er fundet via i den videnskabelige litteratur. Studiet formidles af Julie Schou Christiansen (fra Danske Planteskoler) og er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.