Natur i boligområderne – hvad vil og kan landskabsarkitekterne? – Lokale 2

HVAD VIL OG KAN LANDSKABSARKITEKTERNE?

Oplægsholdere: DL’s formand Martin Hedevang Andersen, biolog og rådgiver om vild natur og biodiversitet Rikke Milbak og landskabsarkitekt Niels Lützen.

 • Hvad kan og vil landskabsarkitekterne?
  Introduktion ved DL’s formand Martin Hedevang Andersen. Landskabsarkitekterne rolle i design og planlægning af natur, og hvad vi kan bruges til inden for vores fagområde, både som rådgiver og bygherre, som formidlere af viden om effekten af naturen, om forskning og om driftsøkonomi.
 • Hvad er den mest gavnlige natur?
  Biolog og rådgiver om vild natur og biodiversitet Rikke Milbak fortæller om “den optimale natur” – hvad naturen i boligområderne skal indeholde, så den på bedst mulig måde understøtter biodiversiteten. Se mere på www.rikkemilbak.dk
 • Diskussion med salen.

Baggrund for debatten

Alle interesserer sig for naturen i byen. I mange offentlige grønne områder sker der en gradvis og eksperimenterende omstilling af plantevalg og driftsform, der understøtter natur og skaber øget biodiversitet. I private og almene boligområder er driften ofte mere konservativ eller regelstyret, og det går ofte langsommere. Natur er dog et stort ønske, både blandt beboere og driftspersonale, der vil have mere natur, men også mindre arbejdskrævende drift. Succesen måles i den grad på driften, og netop driften er et stort usikkerhedsmoment , fordi der ofte er forskellige holdninger til, hvordan naturen skal se ud, og hvordan plejeniveauet skal være.

Målsætning

Indslaget skal både fokusere på de problemer, der er med omlægning af driften i boligområderne, men også på forståelsen og forholdet til øget naturindhold i boligområderne. Det skal foregå både på et praktisk og et akademisk plan, og skal medføre, at der bliver flere og bedre naturområder i boligområderne, og at de bliver driftet rigtigt.

Nogle udfordringer

Denne omstilling er ikke altid uden problemer. Naturens står i kontrast til de havetraditioner, vi kender. Naturen rummer ofte og overvejende de hjemmehørende arter, som bedst understøtter biodiversiteten, men som også følger årets gang og visner om efteråret. De har ikke endeløs blomstring, sundhed, stærk duft, farver, frugter som de haveplanter, vi igennem århundreder har udviklet.

Grundlæggende kan problemerne defineres således:

 • Manglende viden om, hvad natur er i forhold til kulturlandskabet
 • Manglende forståelse for hvad naturen også betyder (slidtage, kedeligt efterår, manglende blomstring, uønskede insekter…)
 • Utidssvarende uddannelse af driftspersonale
 • Manglende gartnerisk interesse