JORD, GRÆS- & ENGFRØ PÅ HL21

Test areal HL21

Jord, frø & vækstmedier

Demo areal HL21

Fra græs til eng

Buske projekt

16 forsøgsbeplantninger

De fire testfelter til projektet "Jord - en vigtig ressource" er begyndt at vokse til

Oplev forskningen live på Have & Landskab

Halvvejs status på jord-projektet

Hvad sker der, når man sår en engfrøblanding i 10 cm ny muld ovenpå markjord? Kommer ukrudtet op alligevel? Og hvad hvis man sår i 10 cm grus ovenpå markjord? Disse og andre spørgsmål om jord og succes med græs- og engfrø undersøger KU og ZBC i et storskalaforsøg på HL21.
Og bemærk også studieleder Torben Dams teaser til sidst omkring et endnu mere omfattende forsøg med græs- og engfrø og drift, som vi snart kan løfte sløret for. Glæd jer!
Og sæt kryds i kalenderen 25. til 27. august 2021.

Mere om storskalaforsøgene på HL21

Fagligheden går et solidt spadestik dybere på årets udstilling

Opstart - jordprojekt

Fire testfelter med engfrø og vækstmedier testes til HL21 - hør tankerne bag projektet fra efteråret 2020

KUs "Bedre buske"-projekt

Det omfattende forsøg med buske kommer for alvor til sin ret på HL21. Du bliver klogere på både æstetik og drift

1 hektar græs- og vildeng

Opleve overgangen fra plænegræs til vildeng på HL21 med 8 græsfrø- og vildengfrøblandinger - driftet 4 måder

Market gardening

Dyrk byen! ZBC etablerer 1.000 m2 højintensivt minilandbrug på årets udstilling. Bliv inspireret til at dyrke byens rum - sammen med borgerne.

fra græs til eng - fra kultur til natur

Fire udstillere på HL21, leverede frømateriale til eksperimentet

DLF

Engblanding til lerjord + Ny blomstermark

DSV

NatureGrass Blomstereng

LINDS - SEMNCO

Barenbrug – Biodiversitet Wildfl ower

ProGræs

Vild eng/enkel & sommerfugle-/bi blanding