Ambitiøst forsøgsprojekt om overgangen fra græs til natur på HL21

Ambitiøst forsøgsprojekt om overgangen fra græs til natur på HL21

På Have & Landskab ’21 bliver en hel hektar dedikeret til en af landets grønne driftsansvarliges store udfordringer: Hvordan håndterer man overgangen fra den kultiverede græsplæne til et mere vildt naturudtryk i randområderne?

Det nye demonstrationsareal er blevet opdelt i et kulturbælte og et naturbælte for at illustrere udviklingen i naturens succession. Landets fire førende frøproducenter har udvalgt otte forskellige frøblandinger til hhv. plænegræs og blomstereng. I tiden frem mod HL21 vil kulturbæltet desuden blive vedligeholdt med fire forskellige metoder: robotklipper, cylinderklipper, rotorklipper og slagleklipper.

Dermed er hele processen – fra design til udsåning og eftersåning samt den efterfølgende drift – på programmet, når landets grønne fagfolk besøger Have & Landskab den 25. til 27. august. Og det er ikke tilfældigt, at der kommer mere og mere af den slags håndgribelig forskning på Have & Landskab, fortæller udstillingsleder Dina Overgaard.

”Vi får flere henvendelser fra fagfolk, som ønsker at se reelle testarealer på udstillingen. Det viser vores nye undersøgelse blandt tidligere HL-gæster, og vores advisory board har også påpeget det. De vil gerne opleve den faglige viden i praksis og ikke kun i teorien. Det ønske har vi besluttet at komme i møde, og det er en stor oplevelse at se hele faget samles omkring praktiske forskningsprojekter – fra universitets forskere over producenterne af frø og gødning til maskinleverandørerne og de driftsansvarlige. Det kan gæsterne til årets Have & Landskab roligt glæde sig til.”

Idéen om at fremvise et areal, som går fra kultiveret plæne til natureng er opstået på baggrund af en række forslag fra landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet om, hvordan det store areal kunne bruges til at illustrere og udfordre fagets opfattelse af, hvordan græs bruges og plejes.

Fire forskellige maskinleverandører står for driften af demonstrationsarealet. Her er tale om hhv. PN Maskiners robotklipper Belrobotics Bigmow, Lindholm Maskiners cylinderklipper Baroness LM331, Havdrup Maskinforretnings rotorklipper John Deere 9009 og Helms TMT-Centerets slagleklipper Ransomes HM600.

Overgangen fra en klassisk, velholdt plæne til et mere naturpræget område er en stor udfordring for landets grønne fagfolk. Både på boldbaner, golfbaner, i parker og randområder. Bliv klogere på det 1 hektar store demonstrationsareal med hele 8 forskellige græs- og blomsterfrøblandinger, hvor græsset endda bliver klippet med fire forskellige metoder.

Nysgerrige greenkeepere og groundsmen

Det store græs/natur-projekt er også skabt i samarbejde med både Danish Greenkeeper Association (DGA) og Groundsman Association Denmark (GAD). I GAD ser næstformand og parkforvalter i Odense Kommune, Christina Hoff, frem til at opleve de nye demonstrationsarealer.

”Jeg sidder med 200 boldbaner i Odense Kommune fra almindelige skolebaner over baner til foreningslivet til plæner, hvor vi servicerer fra divisionsfodbold og op til Superligaen for OB. Derfor bliver det voldsomt interessant at komme og få syn for sagen, når det gælder de forskellige driftsmetoder og ikke mindst at se, hvordan man skaber overgangen til naturprægede yderbælter. Det tror jeg vil være interessant for kommunefolk og groundsmen landet over,” siger Christina Hoff.

Også hos DGA er netop afgående formand Jesper Kristensen klar til at lægge vejen forbi Have & Landskab til sommer for at blive klogere på græssets overgang fra kultur- til naturudtryk og opfordrer sine greenkeeper-kollegaer til at gøre det samme.

”Det er en unik mulighed for at kunne sammenligne fire leverandørers græs, som er sået samme dag og har haft de samme betingelser og er blevet klippet med de samme maskiner. Men jeg tror absolut også, at blomsterblandingerne vil tiltrække mange nysgerrige fagfolk, for interessen for mere naturprægede græsarealer og vilde blomsterenge er i voldsom vækst for tiden,” siger Jesper Kristensen.

Her ses fagfolk fra Malmos Landskaber i færd med at tilrettelægge udsåningen af de forskellige blandinger af græsfrø og vildengfrø.

Natur skaber ikke sig selv

Selve udsåningen af de mange frøblandinger er foretaget af Malmos Landskaber, og her understreger kommerciel direktør Per Malmos, at der altid er mere at lære, når man arbejder i den grønne branche.

”En af udfordringerne er, at vi tit møder kunder, som peger på et areal og siger, at her vil de bare have vildt græs med en forventning om, at det ikke koster ret meget. Men vi vil jo gerne gøre overfladen fri for sten, så de ikke bliver skudt afsted, når man kommer forbi med klipperen. Og når det gælder blomsterblandingerne skal de også driftes på en anden måde, end man er vant til de fleste steder. Det dur nemlig ikke at køre en blomstereng over med en slagleklipper eller lignende, hvor man groft sagt får lavet en våd grøntmasse. I stedet bør man eksempelvis bruge en fingerklipper, så stråene bliver klippet over og ligger og tørrer, så frøene kan rasle af og spire igen efterfølgende. Senere kommer man tilbage og samler høet op, så arealet ikke bliver for næringsrigt. Tilgangen kræver altså både omtanke og grundighed i en tid, hvor vi alle sammen har en tendens til ustandseligt at ville gøre alting hurtigere og billigere,” pointerer Per Malmos.

Både planlæggere, driftsfolk og andre ansvarlige for landets plæner, parkområder og sportsarealer kan altså glæde sig til det helt store græs- og blomstereksperimentarium på HL21.

OBS! SE MERE i denne uddybning om begrundelsen for hver af de otte frøblandinger.

Have & Landskab afholdes på ZBC Jernbjerggaardens arealer i Slagelse den 25. til 27. august 2021.