Effektiv vintertjeneste 2 – Lokale 1

Oplægsholder Niels Sloth Christiansen, afdelingsleder Aalborg Kommune

Fokus på stimateriel og udførelse af vintertjeneste på stier og fortove. Hvilke erfaringer har vi
med materiellet herunder forsøg på Bygholm, hvordan kan vi forbedre metoder og udførelse,
hvilke krav skal vi stille til materiellet.

Læs evt. pressemeddelelsen om tankerne bag Fagligt Forum oplæggene Effektiv vintertjeneste 1 og 2 HER