Effektiv vintertjeneste på HL21’s Fagligt Forum

Effektiv vintertjeneste på HL21’s Fagligt Forum

OPGRADERING Vintertjenesten på landets cykelstier bliver ofte håndteret ”som man altid har gjort” og med gamle maskinløsninger. To minikurser på Fagligt Forum giver overblik om feltet og påviser nye maskintests og metoder.

Glatførebekæmpelse på landets kørebanerne har de sidste årtier gennemgået en massiv udvikling – både på maskiner og redskaber og dokumentation af effekten. Det samme er langt fra tilfældet på landets cykelstier, som i vid udstrækning bliver håndteret med ældre materiel og på samme måde, som man altid har gjort.

Arbejdet med at ændre det forhold er allerede i fuld gang, og på fagudstillingen Have & Landskab vil chefkonsulent i Vejdirektoratet, Freddy Emil Knudsen og afdelingsleder i Aalborg Kommune, Niels Sloth Christiansen præsentere resultaterne af et væld af maskintests og både give overblik og gode råd om alt fra værktøjer til styring og opfølgning over de forskellige tømidlers fordele og ulemper til hvilke krav man kan – og bør – stille til sit materiel.

”Det er tit nogle ældre maskiner, der kører derude på cykelstierne og ofte med meget dårlige sprederegenskaber. Og når vi taler med folk og tester udstyret, bliver det tydeligt, at der faktisk mangler viden om, hvor meget man egentlig skal salte en cykelsti. På den måde kan vintertjeneste på cykelstier og pladser minde meget om en religion.  Men ofte kommer der både meget mindre eller meget mere salt ud end man tror. Og hvor lang tid ligger saltet overhovedet på de saltede cykelstier? Det er yderst begrænset, hvad vi har af erfaringer på det område, så det bliver ofte styret ud fra en følelse af, at ”nu er det nok tid igen.” Og så er der spørgsmålet om, hvor saltet lander. Tit er det meget tilfældigt, i klumper eller kun på noget af cykelstien,” fortæller Freddy Emil Knudsen, som ser frem til at klæde driftsledere og indkøbschefer på Have & Landskabs Fagligt Forum på til at træffe bedre beslutninger til vintertjenesten.

Der er stadig både milde og hårde vinterperioder herhjemme. Og selvom udviklingen har rykket sig med syv-mile-skridt på kørebanerne, er glatførebekæmpelsen på cykelstierne ikke helt fulgt med. Oplev derfor de to minikurser på Fagligt Forum og bliv klædt på til at udføre en effektiv vintertjeneste – også på cykelstierne!

Test efter test af spredere

Den manglende fokus på vintertjeneste på cykelstier har betydet, at man i Vinterudvalgets Sprederudviklingsgruppe (SUG) hele det sidste år har arbejdet med at udvikle en testmetode som kan bruges til objektivt at vurdere de forskellige sprederes kvalitet på en række parametre.

”Der er jo ikke rigtigt sket en udvikling indenfor eksempelvis sti- og fortovsspredere i mange år. Men vi har brug for spredere som kan dosere i den rette mængde og at de kan gøre det i den rigtige bredde. Det handler både om miljø og økonomi. Derfor har vi kørt tests med 14-15 forskellige spredere i hele 2020 og er tæt på at udvikle den endelige testmetode, for det er kun rimeligt, at folk ved, hvad de køber,” understreger Niels Sloth Christiansen, som gerne ser at både hans kommunale kollegaer, men også leverandørerne og de mange mindre entreprenører kommer forbi og bliver klogere.

Arbejdet i SUG vil føre til, at der bliver udviklet kravspecifikationer for, hvad en spreder til sti- og fortovssaltning skal kunne.

Dialog er alfa og omega

Hos brancheforeningen Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg, der er med til at arrangere Have & Landskab, glæder formand Niels Kirkegaard sig til oplæggene på Fagligt Forum.

Han hilser initiativet omkring test og nye bud på kravspecifikationer velkomment, men understreger samtidigt, at udviklingen ikke har stået stille på området, selvom glatførebekæmpelsen på cykelstier ikke har været igennem samme revolution som på vejbanerne.

”Det er rigtigt, at der ikke er sket samme udvikling, når det gælder de mindre saltspredere, og der er ikke opfundet nye, revolutionerende snerydningsteknikker, hverken herhjemme eller internationalt. Men saltsprederne kan nu også fås i modeller, der er mere nøjagtige i spredningen og der er samtidigt kommet fokus på at levere langt mere præcise data for spredningsprocessen. På den måde får man et klart overblik over, hvor og hvor meget man har saltet, så man hverken kører for meget eller for lidt salt på. Elektroniske styringer til selv små saltspredere er blevet mere udbredt, og dermed findes der også mulighed for at forbedre i forhold til den nuværende store flåde af udstyr, der måske ikke helt lever op til de aktuelle krav og ønsker. Som altid hænger pris og kvalitet dog sammen og faktum er, at det gode – men også dyrere – udstyr allerede findes. Så jeg er meget fortrøstningsfuld omkring situationen og ser frem til at fortsætte dialogen omkring effektiv glatførebekæmpelse,” siger Niels Kirkegaard og påpeger, at flere af maskinleverandørernes medlemmer i forvejen bruger meget tid på at inddrage brugerne i udviklingen af maskiner og redskaber.

Høfligt pres på producenterne

Hverken Freddy Emil Knudsen eller Niels Sloth Christiansen lægger skjul på, at en del af intentionen med arbejdet er at lægge pres på leverandørerne. De skal simpelthen i gang med at give maskiner og redskaber til vintertjeneste på cykelstier den samme tur i innovationsmøllen, som materiellet på kørebanerne har fået.

”Hvis vi ikke høfligt presser producenterne med nogle krav, så kommer det hele til at dreje sig om at komme med det billigste produkt. Men de vil gerne levere kvalitet, vi skal bare være bedre til at stille krav. Derfor passer vores oplæg godt til Have & Landskab, hvor både brugerne og indkøberne og producenterne kommer. Det er nødvendigt, at leverandørerne går tilbage og udvikler på de enkelte typer, og den som kommer med det bedste produkt vil blive belønnet på den lange bane. Det er jo ingen hemmelighed, at vi lige nu har spredere, der doserer 400% mere end vi regner med, og andre hvor der kun kommer halvdelen eller en fjerdedel ud, og det er jo ikke rimeligt,” siger Freddy Emil Knudsen.

Han understreger, at intentionen ikke bliver at lave et katalog med produktnavne og rangere, hvem der er bedst. Der bliver simpelthen tale om at specificere, hvad indkøberen bør stille af krav til sin spreder.

Fagfolkenes minikurser ”Moderne vintertjeneste 1” og ”Moderne vintertjeneste 2” vil kunne opleves på Fagligt Forum onsdag den 25. august og torsdag den 26. august på Have & Landskab.