Effektiv vintertjeneste 1 – Lokale 1

Oplægsholder: Freddy Emil Knudsen, chefkonsulent i Vejdirektoratet

Oplægget vil handle om vintertjeneste generelt, dog med fokus på vintertjeneste på stier. Værktøjer til overvågning, udkald, styring og opfølgning til vintertjeneste på stier. Brug af salt herunder alternative tømidler. Øvrige muligheder for optimering af vintertjeneste.

Læs evt. pressemeddelelsen om tankerne bag Fagligt Forum oplæggene Effektiv vintertjeneste 1 og 2 HER