JORD! Kom et spadestik dybere i din faglighed

Der er jord på programmet, når HL365 igen indbyder til fagligt heldagsarrangement med fokus på både teori og praksis. Foto: Ledreborg Slot

JORD! Kom et spadestik dybere i din faglighed

HL365 inviterer til Forårstræf 2. maj på Ledreborg Slot om forståelse, håndtering og genanvendelse af jord – både i teori og praksis (se det fulde program og køb billet HER)

Mange ved meget om jord, men få ved nok, og ingen ved alt. Samtidig står den grønne branche overfor en række udfordringer omkring genanvendelse, ressourcemangel, biodiversitet og reduktion af CO2-udledning, og her er jorden fundamentet for det hele. Derfor inviterer Have & Landskab med kursuskonceptet HL365 til Forårstræf om jord på Ledreborg Slot den 2. maj. Over ti fagfolk og forskere vil stå klar med nyeste viden til både at forklare og rent praktisk demonstrere nogle af de mange metoder og løsninger til de udfordringer, som arbejdet med jord i praksis giver landets anlægsgartnere, kommunale parkforvaltere, planlæggere og andre fagfolk.

Det er nemlig helt nødvendigt, at branchen i fællesskab mødes og diskuterer de mange spørgsmål, der rejser sig, når talen falder på jord, understreger Have & Landskabs bestyrelsesformand, planteskoleejer Joel Klerk.

”Vi behandler jorden, som om den bare er et byggemateriale. Det gælder hele branchen, men uanset om man arbejder i gravemaskinen, på tegnestuen, materialegården eller rådhuset er vi nødt til både at ændre vores syn på jorden og vores håndtering af den. Jorden er grundlaget for alt biologisk liv og er en levende organisme, og det er grundlæggende bizart, at alle anlægsprojekter ikke har netop jorden øverst på prioriteringslisten, når man går i gang,” siger Joel Klerk og pointerer samtidig, at jord er så stort et tema, at HL365 har været nødt til at opdele arrangementet i to. Den anden del vil finde sted i efteråret til endnu et HL365-arrangement.

Som altid præsenterer HL365 både den nyeste forskning, OG hvordan man praktisk håndterer udfordringerne i felten. Foto: Have & Landskab

Jord er mange ting – først og fremmest en vigtig ressource

Men hvad taler vi overhovedet om, når vi taler om jord? Det er et mere omfattende spørgsmål end som så, påpeger lektor ved Københavns Universitets afdeling for Landskabsarkitektur og planlægning, Torben Dam, der er moderator til HL365’s Forårstræf.

”Jord er mange ting på én gang. Jord er natur, geologi og et levende system. Men jord er også en handelsvare og noget, vi funderer bygninger og befæstelser på. Jord er noget, vi smider væk og noget vi kører til. Derfor er det så væsentligt, at vi går i dialog på tværs af faggrupper og prøver at forstå, hvad vi taler om, når vi taler om jord. Ellers kan vi hverken samarbejde om jorden eller formidle vores hensigter med jorden,” forklarer Torben Dam.

Han understreger, at målet må være, at man fra starten ved, at jord er en vigtig ressource og handler derefter, så kolde kalkuler og manglende omtanke ikke ødelægger forholdene, før man overhovedet er begyndt.

Jordhåndtering og genanvendelse – hvad siger loven?

Et de mange teoretiske og praktiske indslag er stifter af MELGAARD+CO, bygherrerådgiver Henrik Melgaards oplæg, der vil klæde fagfolkene på omkring lovens begrænsninger og muligheder, når det gælder jordhåndtering og genanvendelse.

”Hvis man har helt styr på, hvad man kan og må, er det lettere at optimere både jordhåndtering og genanvendelse, så alle – fra bygherre til klima – ender med en bedre løsning,” siger Henrik Melgaard, som derfor både vil gennemgå retningslinjer og den praktiske jordhåndtering men også påpege, hvornår er det nødvendigt med en jordhåndteringsplan og prøvetagning, samt forklare hvad kan man gøre for at være på forkant med jordhåndteringen.

”Vi kører for meget jord omkring og genanvender for lidt på stedet, men her kan lovgivningen være en hjælp og ikke en forhindring, hvis man forstår Jordflytningsbekendtgørelsen og Jordforureningsloven ordentligt,” pointerer Henrik Melgaard.

Kom tæt på konkrete udfordringer og løsninger mere flere i dagens case-beskrivelser – bl.a. når Per Malmos fra Malmos Landskaber beskriver arbejdet med “Bakkedraget”, hvor byggegrubens jord blev genanvendt på stedet. Foto: Malmos Landskaber

Alle er nødt til at blive bedre

Som altid kommer den praktiske virkelighed helt tæt på til HL365’s arrangementer. Det sker på fire stationer i slotsparken, og ikke mindst når Per Malmos fra Malmos Landskaber fortæller om projektet ”Bakkedraget” i sit oplæg ”Brug jorden der hvor den er!” I projektet blev udearealerne forvandlet til strandeng genindbygget af 16.000 tons opgravet jordmasse fra byggegruben. Den skala af genanvendelse er absolut ikke hverdagskost i byggebranchen, selvom det kan virke indlysende at bruge den eksisterende jord på stedet, understreger Per Malmos.

”En er udfordringerne er, at når der skal projekteres, går ingeniørerne og landskabsarkitekterne med livrem og seler og kræver, at den eksisterende jord bliver afgravet og kørt væk og ny, teknisk optimal jord tilkørt. Men det er os alle, der skal blive bedre, for vi er simpelthen nødt at genanvende mere, selvom byjord sjældent er optimal at plante i. Hverken bygherrer, rådgivere eller anlægsgartnere kan blive ved at gøre, som vi plejer. Det kræver selvfølgelig tid og ressourcer at gøre tingene anderledes, men det er en opgave, vi må tage på os i fællesskab,” pointerer Per Malmos.

INFO: BILLETTER OG PROGRAM

Læs det fulde program og køb billetter til HL365’s Forårstræf HER.

Prisen er 1.365 kr. ekskl. moms. Der er 250 billetter til rådighed, der fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Have & Landskab og HL365 er ejet og arrangeret af de fire centrale parter i den grønne branche: Danske Planteskoler, Københavns Universitet, Danske Anlægsgartnere og Maskinleverandørerne – Vej, Park & Anlæg.