HL365 Forårstræf på Ledreborg

HL365 Forårstræf på Ledreborg

Hvornår?

Start: 2. maj 2024 kl. 08:30
Slut: 2. maj 2024 kl. 17:00

Hvor?

Ledreborg Alle 2, 4320 Lejre

Information

Sund jord – sunde byer

Jord er vores fundament og en forudsætning for planteliv og vækst. Jord er en integreret del af vores by design, vi graver jorden af ét sted og flytter det til anvendelsesmuligheder på nye steder.

Jorden er en ressource ikke en belastning og det er vigtigt at jorden er levende og mangfoldig, så den sikrer de bedste betingelser for vores planter. Desværre er vores jord ofte udpint og komprimeret, og hvad gør vi så? Hvordan sikre vi en levende jord, hvad skal den indeholde, hvordan ser den ud – hvad er opskriften?

Vi befinder os i en tid hvor klimaforandringer er en realitet. Skybrud og tørke er vejr fænomener som vil komme oftere og når de er her, vil de være mere kraftfulde, hvilket betyder at en sund jord er afgørende for at sikre jordens evne til at optage og filtrere vandet bedre. I vores kystnære områder (særligt der hvor vi finder sommerhusområderne) fældes et stort antal træer, hvis rodnet har stor betydning for at der ikke sker alvorlige jorderosion.

Det er derfor vigtigt at vi forstår relationerne mellem jord og planter, samt funktionerne i jorden, så vi ikke skaber farlige og uhensigtsmæssige konsekvenser på grund af fejl management.

Sidste men ikke mindst hvordan sikre vi en bæredygtig håndtering af jorden? Hvordan skaber vi rammerne og forudsætningerne så vi primært anvender jorden der hvor den er og med udgangspunkt i de kvaliteter der er til stede?

Vores tema om jord er så utroligt spændende at vi har faglige oplæg og praktiske øvelser til flere dage. Derfor forventer vi at kunne holde 2 HL365 arrangementer med emnet Sund Jord  – Sunde byer.

Spørgsmål og emner vi vil behandle i løbet af dagen:

  • Biodiversitet under jorden
  • Jordkvalitet? Hvad er de væsentligste opmærksomhedspunkter for jorden? Hvad er sund jord? næringsindhold, frøpotentiale mv.
  • Hvad skal jorden bruges til? – Hvilke krav har vi til jorden?
  • Vores håndtering af jorden, jordbørs, flytning af jord, jordkvalitet og test af jord

Hvad er HL365? – hvad kan du forvente? 

• Heldagstræf omkring faglige emner – geografisk placeret rundt i hele landet
• Skal formidle; anlæg, drift, vedligehold og pleje
• Fagligt, videnskabeligt og praktisk
• Fokus på fremtidens tendenser og løsninger
• Fyldt med praktiske eksempler
• Fællesskab på tværs af faggrupper
• Deltagere: fagfolk (drift, anlæg og planlægning)

 

Forårstræf på Ledreborg Slot

Kan hentes fra 01. marts 2024
Programmet er på vej