Vild inspiration til kirkegårdens små rum og store linjer

Vild inspiration til kirkegårdens små rum og store linjer

At integrere en lysåben skovagtig plantning i et sympatisk rumligt forløb, der tilgodeser kirkegården som et venligt rum for sørgende og en æstetisk indbydende vandring, der binder kirkegårdens kulturarv sammen i en moderne tolkning. Foto: Anne Stausholm Landskab

Kirkegårdenes fagfolk – og resten af den grønne branches planteinteresserede – kommer ikke til at gå forgæves til årets Have & Landskab den 30. og 31. august samt 1. september.

Landskabsarkitekterne på fire tegnestuer er snart færdige med at designe små demonstrationsbeplantninger på 3 x 6 meter for at vise, hvor meget skønhed, ro og biologisk mangfoldighed man kan skabe på ganske lidt plads. Desuden arrangerer Have & Landskab en række oplæg netop til kirkegårdsfolket i et telt på udstillingens helt nye kirkegårdsområde.

Dermed er der lagt op til lærerige og inspirerende dage for alle, der til daglig passer, anlægger eller udvikler landets kirkegårde, fortæller Have & Landskabs projektansvarlige Tilde Tvedt, landskabsarkitekt og mangeårig tovholder på Københavns Universitets årlige kirkegårdskonference.

”Onsdag har altid været den særlige kirkegårdsdag på udstillingen, men i år er der virkelig skruet op for ambitionsniveauet. Gæsterne vil kunne møde landskabsarkitekterne bag de fire demonstrationsplantninger alle dage, og vi er i gang med at planlægge et mini-fagligt forum med oplæg om kirkegårde. Her vil man kunne blive klogere på alt fra jordforbedring over dilemmaet mellem tradition og fornyelse til økonomisk balance som forudsætning for udvikling og ikke mindste høre de fire landskabsarkitekters tanker bag demoanlæggene,” siger Tilde Tvedt og understreger, at det hele kommer til at foregå blandt stande med specielt udvalgte udstillere med løsninger og produkter til netop kirkegårdene.

Det midlertidige mindested

Traditionelt set er kirkegårdene et stramt haveanlæg, som fremstår både permanent og styret i sit udtryk. Men at skabe noget mere midlertidigt og naturligt er et af omdrejningspunkter i det demonstrationsanlæg, som landskabsarkitekt Anne Galmar, Vega Landskab, står bag.

FORELØBIG PLAN.
VEGA landskabs demonstrationsbeplantning kommer både til at have traditionel kirkegårdshæk og kvashegn og vil også vise engbeplantning og have et bassin, hvor man kan manifestere en tanke fysisk ved at tegne med vand på en flad sten ved siden af. Illustration: VEGA landskab ApS

”Vores udgangspunkt er at skabe et mindested til pårørende, som ikke har en grav at besøge. Enten fordi begravelsen er sket i et andet land eller fordi asken er spredt over havet. Vi vil bygge feltet op med et vandbassin sat i engbeplantning med en bænk ved, mens rammerne kommer dels til at bestå af traditionel kirkegårdshæk og dels af kvashegn, for der er meget afklip på kirkegårdene, som kan bruges på andre måder end blot at blive kørt væk som haveaffald. Her var tanken at skabe noget flytbart og midlertidigt som samtidig kommer til at fungere som insekthotel og summe af liv sammen med engbeplantningen,” siger Anne Galmar og fortæller, at der kommer til at ligge en stor, flad sten og en pensel ved bassinet, så man kan tegne et hjerte eller skrive en sætning med vand på stenen og for en stund skabe et meget fysisk tilhørsforhold i den lille, midlertidige mindehave.

Et træ på gravstedet og designet biodiversitet

Signe Moos fra Moos Landskaber har tænkt sig at vise, hvordan man kan skabe et mindre anlæg, der både fungerer som gravsted og som rekreativ mindehave.

”Vi kan se, at flere og flere pårørende sætter en bænk ind på gravstedet, så det arbejder vi også med. Desuden har vi valgt at sætte et træ i demonstrationsanlægget, for der er mange som gerne vil begraves under eller i tilknytning til et træ,” siger Signe Moos.

Hun understreger også, at der ikke kun kommer til at være inspiration til indretning af det enkelte gravsted i Moos Landskabers demonstrationsanlæg:

”Jeg ser vores anlæg som skalérbart, for det cirkelslag af hække, som går igennem det lille felt, kan man jo fortsætte ud i et fælles gravanlæg. Og så glæder jeg mig også til at vise vores bund af stauder, for mange af de nye beplantninger og anlæg som bliver skabt med fokus på biodiversitet i disse år, glemmer tit at arbejde med arkitektonisk struktur og hierarki. Det vil vi gøre.”

Steppebeplantning og bakke

Kirkegårdene er under forandring i disse år, men forandringerne sker over mange år, så hvad stiller man op med spredte gravsteder, som ligger tilbage i et større område, som skal nytænkes? Det vil Wad Landskabsarkitekter give et bud på til Have & Landskab, fortæller tegnestuens direktør Martina Rahkonen.

”Tanken er at vise, hvordan man stille og langsomt kan forandre det enkelte gravsted hen mod det nye, som kommer til at ske i området. Her vil vi vise, hvordan man kan skifte den traditionelle kirkegårdshæk til en mere fritvoksende version med et mere naturligt look. Med heden i tankerne har vi valgt at plante eksempelvis bjergfyr som ramme, hvor indersiden bliver klippet skarpt, mens ydersiden holdes blødere,” siger Martina Rahkonen.

Demonstrationsanlægget fra Wad Landskabsarkitekter kommer dog også til at springe i øjnene, fordi tegnestuen har valgt at etablere en lille bakke og arbejde med en tæt staudebeplantning med inspiration fra steppen.

”Jeg tror, at mange vil blive inspirerede af disse plantesammensætninger, og metoden med at plante så tæt, at planterne hurtigt dækker bar jord og man dermed slipper for en del lugning, er god at tage med hjem. Også bakken er god til at få lidt variation og højdeforskel ind i anlægget, både af æstetiske årsager men også fordi det skaber forskellige mikrohabitater og er godt til planter, der har brug for et tørrere miljø,” fortæller Martina Rahkonen.

Valg af den rette beplantning ud fra jordbundstype og lysforhold er afgørende for at skabe den plantemæssige succes, som en mere moderne tolkning af vores kirkegårde og et nutidigt billede på det, der kendetegner vores kirkegårde – den grønne frodighed! Foto: Anne Stausholm Landskab

Bæredygtig udvikling af kirkegården

Anne Stausholm Landskabsarkitekter vil se nærmere på, hvordan kirkegårdene kan favne udfordringer med håndtering af kulturarven i tæt kombination med det beplantningsmæssige og stedsspecifikke fokus.

”Vi oplever, at mange har problemer med at finde ud af, hvordan de favner begge dele. Derfor vil vi tage udgangspunkt i de problemstillinger, der optager personale og menighedsråd og præsentere eksempler på løsningsforslag,” siger Anne Stausholm.

Her vil tegnestuen bl.a. vise, hvordan man med beplantningen bør tage udgangspunkt i kirkegårdens specifikke jordbundsforhold – såsom sandet eller leret.

”De danske kirkegårde er kendetegnet ved at være beplantede og have en tiltalende frodighed. Det er et vigtigt afsæt for den fremtidige kirkegårdstradition, og her skal man huske det beplantningsmæssige og stedsspecifikke fokus. Omdrejningspunktet for vores demonstrationsanlæg på Have & Landskab er, at kirkegården er et rum for alle og vi vil gerne vise en bæredygtighed, der favner et inkluderende rum, der udover at være gravsteder også er et rum for ophold for refleksion, bevægelse og ophold,” forklarer Anne Stausholm.

Foreløbigt program for Kirkegårdsområdets oplæg

Der kommer til at være syv til otte faglige oplæg, som bliver gentaget over de tre dages Have & Landskab den 30. og 31. august samt 1. september.

SE PROGRAMMET HER.

  • Inspiration til fælles gravanlæg med stauder
  • Et nyt mindested med plads til ro og eftertanke
  • Gør gravsteder i venteposition grønne
  • Grøn omstilling skal spille sammen med kirkegårdens helhed
  • Taksterne bør også dække anlægsudgifter
  • Cirkulær jordforbedring med egne materialer
  • Skab lokalt ejerskab til kirkegården
  • Dilemma mellem tradition og fornyelse

BILLET: Hent din gratis billet til Have & Landskab ’23 HER

FAKTA: Have & Landskab

Have & Landskab afholdes på ZBC Jernbjerggaards arealer i Slagelse den 30. og 31. august samt 1. september 2023.

Udstillingen er gratis at besøg for fagfolk og er åben alle tre dage fra 9:00-16:00.

Have & Landskab er ejet og arrangeret af de fire centrale parter i den grønne branche: Danske Planteskoler, Københavns Universitet, Danske Anlægsgartnere og Maskinleverandørerne – Vej, Park & Anlæg.

Læs mere og følg udviklingen frem mod HL23 her på hjemmesiden eller på vores sociale medier.