Liv på kirkegården – læs mere om de faglige oplæg

Liv på kirkegården

Fire af oplæggene på “Liv på kirkegården” er fra lederne af de fire landskabsarkitekt-tegnestuer, som har designet demonstrations-beplantningerne på kirkegårdsområdet. Kom og hør tankerne bag anlæggene. Klik for støtte foto. Illustration: VEGA landskab

For første gang opretter Have & Landskab et særskilt foredragsområde med ét fokus – nemlig kirkegårdene. Her kan du alle tre dage opleve fagfolk med masser erfaring fra kirkegårdene og den nyeste viden i bagagen dele ud af gode råd og tanker om de store linjer og den praktiske hverdag.


PROGRAM FOR “LIV PÅ KIRKEGÅRDEN” 
(eller gå til Fagligt Forums fulde program HER):

GRAVANLÆG: Inspiration til fælles gravanlæg med stauder
Der er efterspørgsel på gravsteder i fællesanlæg, hvor frodighed kan flytte markedsandele. Signe Moos præsenterer sit bud på, hvordan man bruger plantninger og årstider til at skabe varieret frodighed og understøtte kirkegården som rum for minder. 

Oplægsholder: Signe Moos, landskabsarkitekt, Moos Landskaber

MINDESTED: Et nyt mindested med en særlig stemning

Mange har langt til familiens gravsteder eller har måske slet ikke et gravsted at besøge, fordi asken er spredt over havet. Ledig plads på kirkegården kan bruges til et særligt mindested, der kan give dem – og alle andre – mulighed for at lade tankerne gå til deres kære.

Oplægsholder: Anne Galmar, landskabsarkitekt, Vega Landskab

Den grønne omstilling er i gang overalt. Derfor er det vigtigt at holde fokus på helheden, når man går i gang med nye initiativer. Klik for støtte foto. Foto: Anne Stausholm Landskab

LEDIG PLADS: Gør gravsteder i venteposition grønne

Ledige gravsteder kan med fordel beplantes, mens de venter på at blive brugt igen – eller måske skal indgå i omdannelse af kirkegården. Med stedet som udgangspunkt kan beplantningen øge den biologiske variation og være en fryd for øjet, både på kirkegården og i form af blomster til kirken. 

Oplægsholder: Martina Rahkonen, landskabsarkitekt, Wad Landskabsarkitekter

HELHEDEN: Grøn omstilling skal spille sammen med kirkegårdens helhed
Kirkegårdens kulturhistoriske værdier kan komme i klemme i den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt at holde fokus på helheden, når man går i gang med nye initiativer. Anne Stausholm viser eksempler på, hvordan de to ting kan kombineres i praksis.

Oplægsholder: Anne Stausholm, landskabsarkitekt, Anne Stausholm Landskab

MENNESKER: Skab lokalt ejerskab til kirkegården
Kirkegården er også en grøn oase, som mange kan have glæde af. Derfor inviterer Ribe Kirkegård aktivt byen inden for. Målet er også, at folk lærer kirkegården at kende i levende live og måske så i højere grad vil bruge den i døden.

Oplægsholder: Hanne Gerken, kirkegårdsleder, Ribe Kirkegård

Liv på kirkegården! Ribe Kirkegård inviterer aktivt byen inden for og skaber lokalt ejerskab til kirkegården. Hør oplægget fra Hanne Gerken, kirkegårdsleder, Ribe Kirkegård. Klik for støtte foto.

JORD: Jordforbedring hjælper forandringer på vej
Kirkegårdens jord er ofte udpint, og det spiller dårligt sammen med ønsker om større plantedække og frodighed. Graver John Lykkedal deler ud af sine mangeårige erfaringer med jordforbedring med egne materialer, der genskaber en sund jord med gode vækstegenskaber.

Oplægsholder: John Lykkedal, graver, Gislev og Ellested Kirkegårde

ØKONOMI: Taksterne bør også dække anlægsudgifter

Økonomisk balance er en vigtig forudsætning for også at kunne udvikle kirkegården. Michael Smidemann peger på, at økonomien udhules, når man kun tager betaling for plejen af fælles gravanlæg og opfordrer til også at indregne (en del af) anlægsudgiften i taksterne.

Oplægsholder: Michael Smidemann, kirkegårdsleder, Holstebro Kirkegårde

De bedste planter til kirkegården – og fremtidens klima 

Planterne skal passe til stedet og situationen for at opfyldes deres formål. Carsten Sølund Kristensen præsenterer særligt egnede arter af træer, buske og hække til kirkegårde – inklusive deres robusthed i forhold til klimaforandringerne.

Oplægsholder: Carsten Sølund Kristensen, salgskonsulent, Nygaards Planteskole