Have & Landskab vil forløse buskens enorme potentiale

Have & Landskab vil forløse buskens enorme potentiale

Et permanent demonstrationsanlæg med 16 forskellige buskbeplantninger med et væld af arter, varierende plantetæthed, størrelser og med og uden bunddække er blevet etableret på Have & Landskabs arealer. Målet er at give fagfolk inspiration og tung, faglig viden, når de arbejder med buskplantninger.

De er overalt i landet – de lange, grågrønne pølser af lavt krat. Derfor kan mange menneskers respekt for buske ligge på et meget lille sted.

Og det er ikke bare synd og skam, ifølge bestyrelsesformand for fagudstillingen Have & Landskab, slotsgartner og adjungeret professor Palle Kristoffersen. Det er også decideret forkert.

”Buskene har jo et enormt potentiale. Desværre er den faglige stolthed i at planlægge og vedligeholde en pragtfuld buskbeplantning efterhånden gået i glemmebogen i forenklingens og besparelsens hellige navn. Det håber jeg på, at vi for alvor kan få vendt rundt på med den storstilede demonstrationsbeplantning og det forskningsprojekt, som har sat det hele i gang,” fortæller Palle Kristoffersen, som ser frem til med årerne at følge de 16 buskplantningers udvikling fra den ene Have & Landskab til den næste.

Helt nye plantemetoder

Landskabsarkitekt og PhD-studerende Marie Schnell står bag den nye demonstrationsplantning. Hun skal bruge resultaterne til sin PhD, og hun glæder sig til at vise de vidt forskellige plantninger frem for Have & Landskabs gæster, selvom der går flere år, før hun kan bruge resultaterne i sin forskning.

”Det er jo alt for tidligt at komme med faglige konklusioner, men allerede nu er der skam stor inspiration at hente alene ved at komme og se, hvor forskellige udtrykkene er fra starten. Desuden er der virkelig knald på farverne i forhold til de fleste buskplantninger, og jeg tror at folk vil blive overraskede over at se forskellen på bedene uden bunddække og dem med,” fortæller Marie Schnell.

Tit bliver bunddække ellers fravalgt, når eksempelvis et boligselskab skal lave en buskplantning, for det er dyrere i indkøb både at købe buske og bunddække.

”Men det er sandsynligt, at driften bliver billigere på sigt, og ikke mindst er udtrykket virkeligt markant fra starten fremfor det mere nøgne og lidt fattige udtryk i en helt ny buskplantning, hvor man har sparet på bunddække, størrelse eller plantetæthed. Det er nogle af de ting, som vi med tiden vil kunne sige meget mere om. Vi er jo interesserede i at finde ud af, hvad der påvirker plantninger og hvordan vi laver dem, så de fungerer rigtigt godt og udvikler sig som planlæggeren havde intentioner om,” fortæller hun og pointerer, at der eksempelvis også vil blive forsket i, hvordan buskplantningerne ændrer udtryk over tid, alt efter om de breder sig med rodudløbere eller ej.

Nyt område på Have & Landskab

For at få plads til demonstrationsplantningen er der blevet ryddet og anlagt stier på stykket lige syd for jernbjerggårdsvej og bag planteskoleområdet. Her vil gæsterne kunne se fire forskellige artstemaer (artstemaerne natur, strand, klima og sol) hver især plantet på fire forskellige måde (standardafstand med 1 pr. m2, i etager med en afstand svarende til planternes udvoksede størrelser, i etager med store planter og op til 3 pr. m2 eller i etager som flader med overstandere)

Marie Schnell har store forhåbninger til, at projektet vil give inspiration med fra starten og ikke mindst bringe ny faglig viden på banen på sigt.

”Desuden har vi også en ambition om at sætte fokus på buskene, som jo har levet en skjult tilværelse i en del år. Der er behov for at vise dem frem og give dem et nyt image og få fortalt, at hvis man laver beplantningsdesign, har man flere elementer til rådighed end blot højstammede træer og græsplæner,” siger Marie Schnell.

De mange tanker og metoder bag demonstrationsplantning kan man lære meget mere om på Fagligt Forum på Have & Landskab, hvor Marie Schnell på alle udstillingens tre sensommerdage er klar med oplægget ”Brug buske bedre”.

Have & Landskab ´17 varer fra onsdag den 30. august til fredag den 1. september.

Læs og se billeder fra hele forløbet .