Pointer fra de fem oplægsholdere ved HL365’s Forårstræf 2023

Pointer fra de fem oplægsholdere ved HL365’s Forårstræf 2023

Beskrivelse

Der var utallige, faglige pointer til HL365’s Forårstræf i Geografisk Have den 20. april 2023. I nedenstående er de fem oplægsholderes centrale pointer opsummeret.

Fra oplægget “Hvordan sætter vi træerne på den politiske dagsorden?” ved Henrik A. Nonnegaard, grøn planlægger i Kolding Kommune.

Hvis man ikke har en træstrategi, er det næsten garanteret, at man vil have færre træer om ti år. Derfor handler det om at sikre tre ting:

Få hjælp. Det handler om at sikre faglig konsulentbistand, f.eks. til at opgøre den eksisterende træbestand.

Få politikerne med på vognen. Det sker ved at sikre, at der er politisk opbakning til det faglige fundament, man får udarbejdet.

Få borgerne med på vognen. Det sker ved at inddrage borgerne i skabelsen af træstrategien, så de får ejerskab

Fra oplægget “i-Tree – et godt værktøj i hverdagen” ved i-Tree konsulent Emilie Kjær Vinther

Den gratis software-pakke i-Tree kan sætte kroner og ører på hvert eneste træs økosystemtjenester. Særligt i-Tree Eco og i-Tree Canopy er brugbare for grønne fagfolk.

Man kan eksempelvis beregne, hvor meget et enkelt træ sparer af energi i en nærliggende bygning eller sætte tal på, hvor meget co2 et givent træ optager.

Husk at hvis I ikke sætter kroner og ører på træernes værdi, så bliver deres værdi automatisk sat til nul i beslutningsprocessen.

Fra oplægget “Inspirerende åndehuller for de mindste” ved Ph.D. fra KUs Landskab og Planlægning Inger Lerstrup

Husk at give børnene meningsfulde handlingsmuligheder. Det vil sige, at man skaber rum, hvor der er både variation, rigelighed og forandring over tid. Her er det grønne godt, da det hele tiden forandrer sig. Et nyt legestativ er interessant de første par gange, derefter tilbyder de ikke megen variation. En grøft giver til gengæld et væld af udfordringer og meningsfulde handlingsmuligheder og vil forandre sig med årstiderne og tilbyde et væld af lege. Ligeledes skaber bakker og terrænforskelle mange muligheder for børnene hver eneste dag.

Husk også at spørge nærliggende børnehaver, skoler, dagplejere og så videre, hvad de mangler i deres nabolag, inden i går i gang med projektet.

Fra oplægget “Det uperfekte træ – den perfekte oplevelse” ved landskabsarkitekt Signe Moos

Det handler om at formidle begejstring og tillægge sansningen værdi. Vi bliver glade af at være i det grønne, og det grønne er netop sanseligt og uperfekt, så vær ikke bange for vild vækst og krogede træer. Overvej også, hvad der giver et givent grønt rum sin sanselige værdi – måske skaber en lang gren ud over et græsareal en hule, en skygge i solen og sit eget rum, som alt sammen forsvinder, hvis de grønne fagfolk straks beskærer alle træer, så de ligner hinanden.

Det handler om tålmodighed, for tiden arbejder med os i forhold til, at træernes udtryk virkelig kan få karakter med alderen. I hvert fald hvis driftsfolkene er med på vognen.

Fra oplægget “Det gode træliv” ved anlægsgartnermester Peter Hjorth

Sørg for at finde ud af, hvor din egen begejstring og fascination for træerne og det grønne kommer fra. Det vil gøre det lettere at formidle den til omverden.

Spørg altid “hvorfor”, når du bliver bedt om at fælde et træ. Måske er der andre muligheder, som ikke er blevet belyst.

Skab engagement hos kunden/i lokalområdet for det nye træ og projektet ved at tal med folk. Så kan man skabe lokale “træambassadører” som fremover vi hjælpe med at sikre træernes vækst og overlevelse.

Find alle oplægsholdernes præsentationer her

→ Gå til oplæg

Se oplægsholderne opsummere deres egne oplæg

→ Se videoen