WaterCare

FOKUS PÅ VANDMILJØET - Produkter til håndtering og rensning af spilde- og overfladevand

Stand
Strøget 36
Standkort
Se standkort her
Branche
Maskiner, vedligehold, Miljø & energi, Miljø & teknik
Hjemmeside
watercare.dk

WaterCare udstiller på HL'23

WaterCare er en dansk produktionsvirksomhed, der har specialiseret sig i produkter til forbedring af miljøet i de danske fjorde, vandløb og andre recipienter. I en tid med stadigt større fokus på vandmiljøet finder vi det hos WaterCare naturligt at beskæftige os med produkter, som kan rense spilde- og overfladevand.​ WaterCare har været i branchen i over 20 år, og leveret mere end 500.000 løsninger til rensning af spildevand.

Link: watercare.dk/CustomerData/Files/Folders/113-brochurer/1535_watercare-bundf%C3%A6ldningstanke.pdf