Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning

Fra viden til handling

Stand
Parken C013
Branche
Belægning, Outdoor & Byrum, Planter, Uddannelse & Service
Hjemmeside
ign.ku.dk

Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning udstiller på HL'19

IGN arbejder med byer, landskaber, skov, natur, planlægning, geografi og geologi. Vi forsker i disse emner, uddanner fremtidens medarbejdere, formidler ny viden og rådgiver kommuner m.fl. På standen viser vi, hvordan viden omsættes til handling. Årets temaer er værdisætning af træer, bio-LAR og slid på græs. Hør også om brug af buske. Vi præsenterer desuden vores grønne uddannelser og tilbud om efteruddannelse. Og så kan du selvfølgelig møde rådgivere fra Videntjenesten.dk og få et svar.

Link: haveoglandskab.dk/ny-stor-demonstrationsplantning-paa-havelandskab17

Kom og oplev

Tidspunkt Beskrivelse
Onsdag · 09:30 - 10:00 Udviklingsplaner i praksis – fokus på kirkegårde
Onsdag · 11:00 - 12:00 Demonstration af hestetrukken skovvogn med kran, kørsel i området
Onsdag · 11:00 - 11:15 TÆNK KREATIVT – Klimatilpasning & LAR-løsninger
Onsdag · 11:00 - 14:00 “Gør det selv-ter”
Onsdag · 11:00 - 11:30 Veterantræer og biodiversitet
Onsdag · 11:00 - 11:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Onsdag · 11:30 - 12:00 Marie Schnell fremviser og fortæller om Buskeprojektet
Onsdag · 13:00 - 14:00 Demonstration: Hvor innovation møder renlighed – Glutton® 2411 Electric – kørsel i området
Onsdag · 13:00 - 13:30 Veterantræer og biodiversitet
Onsdag · 13:00 - 13:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Onsdag · 14:00 - 15:00 Demonstration af udslæbning af træstammer fra skov, med hest.
Onsdag · 14:30 - 15:00 Arealregistrering i felten – vejen til gode driftskort
Onsdag · 15:00 - 15:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Torsdag · 09:30 - 10:00 Arealregistrering i felten – vejen til gode driftskort
Torsdag · 11:00 - 11:15 TÆNK KREATIVT – Klimatilpasning & LAR-løsninger
Torsdag · 11:00 - 12:00 Demonstration af hestetrukken skovvogn med kran, kørsel i området
Torsdag · 11:00 - 14:00 “Gør det selv-ter”
Torsdag · 11:00 - 11:30 Veterantræer og biodiversitet
Torsdag · 11:00 - 11:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Torsdag · 11:00 - 11:30 Parkudviklingsplaner – fokus på kommuner
Torsdag · 12:15 - 12:45 Marie Schnell fremviser og fortæller om Buskeprojektet
Torsdag · 13:00 - 13:30 Veterantræer og biodiversitet
Torsdag · 13:00 - 13:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Torsdag · 14:00 - 15:00 Demonstration af udslæbning af træstammer fra skov, med hest.
Torsdag · 15:00 - 15:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Torsdag · 17:00 - 17:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Fredag · 09:30 - 10:00 Parkudviklingsplaner – fokus på kommuner
Fredag · 10:45 - 11:15 Marie Schnell fremviser og fortæller om Buskeprojektet
Fredag · 11:00 - 11:15 TÆNK KREATIVT – Klimatilpasning & LAR-løsninger.
Fredag · 11:00 - 12:00 Demonstration af hestetrukken skovvogn med kran, kørsel i området
Fredag · 11:00 - 14:00 “Gør det selv-ter”
Fredag · 11:00 - 11:30 Veterantræer og biodiversitet
Fredag · 11:00 - 11:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Fredag · 13:00 - 13:30 Veterantræer og biodiversitet
Fredag · 13:00 - 13:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner
Fredag · 13:00 - 14:00 Demonstration: Hvor innovation møder renlighed – Glutton® 2411 Electric – kørsel i området
Fredag · 14:00 - 15:00 Demonstration af udslæbning af træstammer fra skov, med hest.
Fredag · 14:30 - 15:00 Arealregistrering i felten – vejen til gode driftskort
Fredag · 15:00 - 15:30 Demonstration af STIGAs mest innovative robotplæneklipper til store plæner