Grønt Aftryk

Sammen skaber vi en grønnere by

Stand
Parken 27
Standkort
Se standkort her
Branche
Formidling, Planter, Uddannelse & Service
Hjemmeside
grønt-aftryk.dk

Grønt Aftryk udstiller på HL'23

Grønt Aftryk registrerer, kvantificerer og værdisætter træer gennem forskellige værktøjer herunder i-Tree. Gennem denne software kan vi måle strukturen og sammensætningen af en træbestand. Grønt Aftryk kan udregne, hvor mange økosystemtjenester hvert enkelt træ giver samt værdisætte det i kroner og ører. Dette giver en værdibaseret tilgang, når vi udvikler træstrategier, forvaltnings- og planteplaner. Grønt Aftryk tilbyder en lang række ydelser læs om dem på grøntaftryk.dk

Grønt Aftryk kan undersøge hvordan træerne i bydele, hele byer eller kommuner forbedrer det urbane miljø. Dette indebærer kvantificering og værdisætning af økosystemtjenester som CO2 lagring og optag, reducering af overfladevand, reducering af luftforurening samt energibesparelser.

Det kan være svært at formidle træernes værdi og vigtigheden af dem. Det er her vores formidlingsskilte kommer i spild. Skiltene præsenterer økosystemtjenesterne for hvert enkelte træ, men omsat til mere håndgribelige hverdags ting. Dette er fx vandoptag omsat til liter mælk eller CO2 optag omsat til antal festballoner. Skiltene er udarbejdet ved hjælp af i-Tree og kan skræddersyes til netop jeres behov.

Kronedække undersøgelser måler den procentvise fordeling af overfladetyper som fx træer (kronedække) permeable og impermeable overflader samt hvilken betydning det har for de økosystemtjenester træerne giver. ​

Vi kan udforme din træplantnings strategi ved at bruge en række data fra blandt andet i-Tree og GIS for at identificere såkaldte hotspots for hvor det vil være særligt gavnligt at plante træer. Dette kan være områder plaget af oversvømmelser, stor luftforurening, øget kriminalitet eller højere temperaturer. Ved at plante træer i netop disse områder giver træerne flest økosystemtjenester tilbage.