DSL

Stand
Strøget B039
Branche
Uddannelse & Service
Hjemmeside
skovogland.dk

DSL udstiller på HL'19

DSL er en upolitisk faglig forening og et fællesskab for alle, der især arbejder med dansk have- og parkdrift, bynatur, klimatilpasning samt skov- og landskabsforvaltning og formidlingen heraf.

Foreningens formål er:

- At varetage medlemmernes økonomiske, sociale og faglige interesser.
- At fremme gode kollegiale forhold.
- At fremme den faglige udvikling til gavn for foreningens medlemmer og for dansk have- og parkdrift samt for dansk skov- og landskabsforvaltning.

Link: facebook.com/DSLfagforening/