Have & Landskab 2021 - Corona

Retningslinjer og bestemmelser for deltagelse på HL21

Her kan du læse mere om de seneste regler og hvilke der vil gælder for HL21. Vi følger de til enhver tid fastlagte regler som gives af myndighederne.

11. juni planen

Udmøntningsplanen for genåbning af Danmark

Retningslinjer for HL21

Hvad gælder for deltagelse på Have & Landskab

Aftale om yderligere udfasning af restriktioner fra den 11. juni 2021

Folketingets partier er enige om, at restriktioner etc. – bortset fra Coronapas – kan ophæves begyndende fra 11. juni 2021 og frem mod 1. september 2021.

Aftalens hovedtræk:

  • Krav om mundbind og visir ophæves juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport mv., når man ikke sidder ned.
  • Krav om mundbind og visir udfases helt 1. september 2021.
  • Den fortsatte brug af Coronapas indgår som en forudsætning for udfasning af kravet om mundbind og Coronapasset mindsker risikoen for smitte generelt ved sociale aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder.
  • Coronapassets udfasning begynder fra 14. juni 2021.
  • Øvrige restriktioner og retningslinjer udfases samt ensrettes og forsimples begyndende fra juni 2021.
  • Det lægges til grund, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasningen af restriktioner mv. vil begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fx fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
  • Dette betyder bl.a. at per 1. august 2021 ophæves krav om Coronapas for messer og dyrskuer.