Vejen til bedre brolægning – Lokale 1

Oplægsholder: Claus Johnsen, Oldermand i Brolæggerlauget

Gode eksempler og overblik over, hvor du finder korrekt information og viden om brolægning og belægninger:

  • Brolæggerhåndbogen og standarden DS 1136 om brolægning og belægningsarbejder fra Dansk Standard
  • Kursus for tilsynsførende, landskabsarkitekter, rådgivere og bygherrer
  • Vejdirektoratets nye vejregler for dimensionering af belægninger
  • NOVA 15. Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde