Taksterne bør også dække anlægsudgifter

Taksterne bør også dække anlægsudgifter

Økonomisk balance er en vigtig forudsætning for også at kunne udvikle kirkegården. Michael Smidemann peger på, at økonomien udhules, når man kun tager betaling for plejen af fælles gravanlæg og opfordrer til også at indregne (en del af) anlægsudgiften i taksterne.

Oplægsholder: Kirkegårdsleder Michael Smidemann, Holstebro Kirkegårde

Lokation

Bygning Q - lokale 2