Specialdesignede jorde – nøglen til succes for byens planter – Lokale 2

Oplægsholdere: Landskabsarkitekt Kamilla Aggerlund fra BG Byggros og Oliver Bühler, studielektor på Skovskolen ved Københavns Universitet

Der er i stigende grad ønsker og krav om grønne anlæg i byerne, og det er jorden der er udgangspunktet for hvor succesfulde de grønne anlæg ender med at blive. Men i de tætte byer er udfordringerne mange. Pladsen er trang, og det forventes ofte at jorden til et vejtræ både kan bære belægninger, modtage større mængder overfladevand, samtidig med at det også er et godt vækstmedie for træet.

Landskabsarkitekt Kamilla Aggerlund og bytræsekspert Oliver Bühler vil sætte fokus på disse særligt udfordrede områder i byen, hvor kravene til jordens egenskaber er høje.

Kom forbi og bliv klogere på:

  • Jordens egenskaber. Rammerne for de grønne anlæg i byerne sætter større krav til jordens egenskaber. Hvilke egenskaber kræves og hvordan kan vi sikre at vi opnår de ønskede egenskaber?
  • FLL guidelines. De tyske FLL guidelines vinder indpas når vi snakker om vækstmedier til vejtræer og vejbede . Men hvad er det
    egentlig for noget, hvad kan den bruges til, og hvad kan den ikke bruges til?

Oplægget lægger op til det efterfølgende oplæg omkring vækstmediers bæreevne.