Oplev skæring/slåning af blomstereng ved testfelterne

Vi skærer/slår blomstereng-testfelterne og tager diskussionen om fordele og ulemper ved de forskellige metoder og tidspunktet for slåning.

Efter skæring/slåning er der mulighed for en guidet tur ved testfelter og på demonstrationsarealet hvor du kan høre nærmere om etablering, ideen bag og udviklingen frem til Have & Landskabsudstillingen.

Holdet bag testfelterne

Det er tredjeårs-landskabsarkitektstuderende (Københavns Universitet IGN) der i august 2020 etablerede de fire testfelter med samme blomsterblanding, men forskellig etableringsmetoder.

Landskabsarkitektur, Københavns Universitet IGN