Øget biodiversitet i kulturlandskabet

Vilde(re) arter i park og have

Den vildtlevende biodiversitet er under pres, og arterne mangler levesteder. Hvordan kan vi i parker, haver, og andet kulturlandskab bidrage til at bedre forholdene for de vilde arter?

Thure Hauser (tidligere underviser af bl.a. landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet) giver nuancer på samtalen om biodiversitet i kulturlandskabet, ved at diskutere hvordan biodiversitet kan fremmes samtidigt med at nytte og nydelse styrkes i haver, parker og landskab.

Oplægsholder: Biolog Thure Hauser

Lokation

Parken (Danske Planteskoler)